logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


rok 2013

Zarządzenie nr 1/2013

03.01.2013

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego dla wyższego personelu medycznego

Zarządzenie nr 2/2013

30.01.2013

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej

Zarządzenie nr 3/2013

 

01.02.2013

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Regulaminu komisji przetargowej stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 19/2010   20 grudnia 2010 r. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w sprawie zmiany Wzoru wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 4/2013

06.03.2013

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego dla wyższego personelu medycznego

Zarządzenie nr 5/2013

 

06.03.2013

w sprawie organizacji szkolenia, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w WSPR w Olsztynie

Zarządzenie nr 6/2013

13.03.2013

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Olsztyn dla wyższego personelu medycznego

Zarządzenie nr 7/2013

21.03.2013

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania  w przypadku zagrożenia działaniami terrorystycznymi

Zarządzenie nr 8/2013

12.04.2013

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Olsztyn dla średniego personelu medycznego

Zarządzenie nr 9/2013

23.04.2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Zarządzenie nr 10/2013

16 05 2013

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego dla wyższego personelu medycznego oraz z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Olsztyn dla wyższego personelu medycznego w Dobrym Mieście i  średniego personelu medycznego w Olsztynie

Zarządzenie nr 11/2013

20 05 2013

w sprawie ustalenia składu osobowego i zadań komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko przełożonej pielęgniarek

Zarządzenie nr 12/2013

21 05 2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Zarządzenie nr 13/2013

17 06 2013

w sprawie Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o zamówienie publiczne   Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Zarządzenie nr 14/2013

18 o6 2013

W sprawie „Wzoru wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego” stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2010   20 grudnia 2010 r

Zarządzenie nr 15/2013

11 07 2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Zarządzenie nr 16/2013

23 07 2013

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego dla wyższego personelu medycznego

Zarządzenie nr 17/2013

26 07 2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Zarządzenie nr 18/2013 27 09 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego oraz NiŚOZ dla wyższego personelu medycznego
Zarządzenie nr 19/2013 10 10 2013  w sprawie zasad przeprowadzenia okresowych ocen pracowników WSPR w roku 2013
Zarządzenie nr 20/2013 06 11 2013 w sprawie powołania 3  komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 3 konkursów ofert na świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego dla wyższego i średniego personelu medycznego, NiŚOZ dla wyższego i średniego personelu medycznego w Olsztynie i w Dobrym Mieście, zespołu N dla  wyższego i średniego personelu medycznego, oraz dla dyspozytorów medycznych
Zarządzenia  nr 21-25/2013 18 11 2013 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych
Zarządzenie nr 26/2013 18 11 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego  i NŚOZ w Olsztynie dla wyższego personelu medycznego
Zarządzenie nr 27/2013 17 12 2013 w sprawie kontroli zarządczej WSPR

 

 

Załączniki do pobrania: 2012-09-04 13:23:41 - Rejestr 2011,2012 (146.00 kB)

Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2012-09-04 13:21:16
Data udostępnienia informacji: 2012-09-04 13:21:16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-03 10:16:11

Wersja do wydruku...

corner   corner