logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Spis dokumentów:
1. ZP1/2013
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonaląc
2. ZP2/2013
Zakup oraz sukcesywne dostawy części zamiennych - II edycja
3. ZP3/2013
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez Wykonawcę treści, zgodne z Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w r
4. ZP4/2013
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych komórkowych aparatów telefonicznych
5. ZP5/2013
Zapewnienie napraw układów ogrzewania postojowego i układów klimatyzacyjnych
6. ZP6/2013
Świadczenie usług wsparcia technicznego związanych z systemem SWD-ST polegające na usłudze doradczej, poradach technicznych, eksploatacyjnych, zasadach konfiguracji, sposobu wykorzystania oraz ws
7. ZP7/2013
Zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji kursów z kwalifikowanej pierwszej pomocy - edycja w Ełku
8. ZP8/2013
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w ramach kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - edycja w Ełku
9. ZP9/2013
Dostawa sprzętu medycznego do karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
10. ZP10/2013
Nadzór eksploatacyjny nad infrastrukturą sieci WAN oraz LAN
11. ZP11/2013
Świadczenie usług telefonii komórkowej
12. ZP12/2013
Dostawa urządzeń komunikacyjnych wraz z oprogramowaniem
13. ZP13/2013
Zakup modułu rozbudowy systemu Wspomagania Decyzji SWD-ST-PR i bazy adresowej Elbląga
14. ZP14/2013
Prowadzenie zajęć praktycznych w ramach kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
15. ZP15/2013
Zakup sprzętu komputerowego
16. ZP16/2013
Dostawa urządzeń komunikacyjnych
17. ZP17/2013
Zapewnienie bazy noclegowo - szkoleniowej wraz z wyżywieniem w ramach organizowanego szkolenia dla kadry kierowniczej i audytorów
18. ZP18/2013
Instalacje i utrzymanoe nowych łącz telefonicznych i DSL
19. ZP19/2013
Nadzór eksploatacyjny nad infrastrukturą sieci WAN oraz LAN
20. ZP20/2013
Leasing operacyjny ambulansu typu C z możliwością wykupu, zgodnego z normą PN-EN 1789:2008
21. ZP21/2013
Zapewnienie, na terenie miasta Olsztyn (woj. Warmińsko-Mazurskie), bazy noclegowo-szkoleniowej celem organizacji przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie XI Międzynarodowych
22. ZP22/2013
Zakup wraz z dostawą produktów spożywczych- zgodnie z umową wykonawczą NR ZP-1250/2/12/UE zawartą w dniu 04.12.2012 r. w Warszawie z projektu systemowego
23. ZP23/2013
Świadczenie usługi cateringowej na czas realizacji umowy wykonawczej ZP-1250/2/12/UE zawartej w dniu 04.12.2012 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego pop
24. ZP24/2013
Usługa cateringowa
25. ZP25/2013
Dostawa sprzętu medycznego
26. ZP26/2013
Świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie transmisji danych przez min. GPRS
27. ZP27/2013
Zakup urządzeń komunikacyjnych
28. ZP28/2013
Dostawa sprzętu medycznego
29. ZP29/2013
Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wizualno-dźwiękowego systemu powiadamiania
30. ZP30/2013
Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wizualno-dźwiękowego systemu powiadamiania
31. ZP31/2013
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonaląc
32. ZP32/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
33. ZP33/2013
Dostawa sprzętów medycznych do karetek WSPR w Olsztynie
34. ZP34/2013
Dostawa części i modernizacja wizualno – dźwiękowego systemu powiadamiania
35. ZP35/2013
Dostawa urządzeń komputerowych oraz szafek metalowych
36. ZP36/2013
Dostawa dysków SSD
37. ZP37/2013
Dostawa defibrylatorów przenośnych
38. ZP38/2013
Dostawa części i modernizacja wizualno - dźwiękowego systemu powiadamiania
39. ZP39/2013
Dostawa myjek ultradźwiękowych, zestawów do triage oraz podgrzewaczy do płynów infuzyjnych
40. ZP40/2013
ZP40/2013 Leasing operacyjny o stałej stopie oprocentowania fabrycznie nowego ambulansu typu C z możliwością wykupu, zgodnego z normą PN-EN 1789:2008 (lub normą równoważną)
41. ZP41/2013
Dostawa sprzętów medycznych do karetek WSPR w Olsztynie
42. ZP42/2013
ZP42/2013 „Przebudowa istniejącego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Pstrowskiego 28B w Olsztynie z przystosowaniem na potrzeby socjalne zespołów wyjazdowych”
43. ZP43/2013
Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wizualno-dźwiękowego systemu powiadamiania
44. ZP44/2013
ZP44/2013 Dostawa podgrzewaczy do płynów infuzyjnyc
45. ZP45/2013
Zakup oraz dostawa miału węglowego IIA klasy 22/12/08 w ilości 600 Mg na sezon grzewczy 2013/2014
46. ZP46/2013
Zapewnienie bazy noclegowo - szkoleniowej wraz z wyżywieniem w ramach organizowanego szkolenia dla kadry kierowniczej
47. ZP47/2013
Przebudowa istniejącego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Pstrowskiego 28 B w Olsztynie z przystosowaniem na potrzeby socjalne zespołów wyjazdowych
48. ZP48/2013
Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej wraz z wyżywieniem w ramach organizowanego szkolenia dla kadry kierowniczej
49. ZP 49/2013
Zakup paliw silnikowych do stacji paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
50. ZP50/2013
Zakup urządzeń komputerowych, licencji
51. ZP51/2013
Instalacja DSL na istniejących liniach PSTN
52. ZP52/2013
Dostawa podgrzewaczy do płynów infuzyjnych
53. ZP53/2013
Zakup i sukcesywne dostawy opon samochodowych
54. ZP54/2013
Świadczenie usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
55. ZP55/2013
ZP55/2013 Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych
56. ZP56/2013
Instalacja DSL wraz z linią Pstn
57. ZP57/2013
Zakup licencji na moduły do oprogramowania SWD-ST- PR
58. ZP58/2013
Instalacja DSL wraz z linią PSTN
59. ZP59/2013
Zakup i sukcesywne dostawy części samochodowych
60. ZP60/2013
Zapewnienie bazy noclegowo - szkoleniowej wraz z wyżywieniem w ramach organizowanego szkolenia wewnętrznego.
61. ZP61/2013
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych
62. ZP62/2013
Instalacja DSL wraz z linią Pstn
63. ZP63/2013
Świadczenie usług doradczych, wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie systemów łączności i systemów powiadamiania zespołów wyjazdowych
64. ZP64/2013
Zakup i sukcesywne dostawy części samochodowych i usług w zakresie napraw układów klimatyzacji i ogrzewania
65. ZP65/2013
Zakup modułu SWD-ST-PR-SPA - serwer punktów adresowych dla potrzeb dyspozytorów WSPR w Olsztynie
66. ZP66/2013
Zapewnienie łączności telefonicznej na istniejących liniach dla numeracji służącej realizacji wywołań dla numeru alarmowego 999, dostępu do Internetu
67. ZP67/2013
Dostawa, instalacja, wdrożenie, szkolenie pracowników oraz opieka po wdrożeniowa systemu finansowo księgowego
68. ZP68/2013
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 8 kart SIM w zakresie transmisji danych przez min. GPRS
69. ZP69/2013
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych
70. ZP70/2013
Świadczenie usług wsparcia technicznego związanych z systemem SWD-ST polegające na usłudze doradczej, poradach technicznych, eksploatacyjnych, zasadach konfiguracji, sposobu wykorzystania ora
71. ZP71/2013
Nadzór eksploatacyjny nad infrastrukturą sieci WAN oraz LAN
72. ZP72/2013
Dostawa sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego
73. ZP73/2013
Zakup i sukcesywne dostawy części samochodowych i usług w zakresie napraw układów klimatyzacji i ogrzewania
74. ZP74/2013
ZP74/2013 Świadczenie usług wsparcia technicznego związanych z systemem SWD-ST polegające na usłudze doradczej, poradach technicznych, eksploatacyjnych, zasadach konfiguracji, sposobu wykorzyst
75. ZP75/2013
Zapewnienie łączności telefonicznej na istniejących liniach dla numeracji służącej realizacji wywołań dla numeru alarmowego 999, dostępu do Internetu

Ilość odwiedzin: 30200

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner