logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 2119-2013 z dnia 2013-01-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla...
Termin składania ofert: 2013-01-11


Olsztyn: ZP1/2013 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych
Numer ogłoszenia: 19409 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 2119 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP1/2013 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych. a) Warsztaty szkoleniowe i seminaria, przeprowadzone będą w oparciu o opracowane przez Wykonawcę treści, zgodne z zakresem treści zawartych w Rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych - § 7 oraz z dnia 14 czerwca 2007 r. roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych - § 8. b) Kursy z pierwszej pomocy medycznej przeprowadzane będą w oparciu o opracowane przez Wykonawcę treści zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji. c) Kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych przeprowadzane będą w oparciu o opracowane przez Wykonawcę treści zgodne z aktualnie obowiązującym programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych i programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, które opracowane są przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na VIII części: I część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych, II część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych, III część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych, IV część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych, V część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych, VI część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych, VII część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych, VIII część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych. Treści do realizacji dla pkt. a) tj. Warsztaty szkoleniowe i seminaria, zgodne z zakresem treści zawartych w Rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia z dnia: 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych - § 7 oraz z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych - § 8..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: I część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Medyczne Ireneusz Wiktorzak Z ceną brutto: zł, ul. Akacjowa 38, 14-300 Morąg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: II część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Juromedic Usługi Medyczne Krzysztof Jurołajć, ul. Dworcowa 49/33, 10-437 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: III część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych. .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Medyczne Korol Przegaliński, ul. Zacisze 3, 11-042 Jonkowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: V część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDAR Sopel Dariusz, Różnowo 61 k, 11-001 Dywity, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: VII część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Prywatna praktyka pielęgniarska Anna Machińska, ul. Niedziałkowskiego 7c/3, 10-345 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 9400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: VIII część - przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych warsztatów szkoleniowych, seminariów, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych w liczbie maksymalnie 200 godzin edukacyjnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ratownictwo Medyczne Kordek Witold Kordek, ul. Sikiryckiego 3/16, 10-691 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19600,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-02-06 13:08:54
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06 13:08:54
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-06 13:09:31

Wersja do wydruku...

corner   corner