logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 77625-2013 z dnia 2013-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego poniżej w podziale na 2 części tj.: 1. Część nr 1 a) Zestaw szyn próżniowych - 8 zestawów, b) Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa (KED) - 8...
Termin składania ofert: 2013-05-24


Olsztyn: ZP25/2013 Dostawa sprzętu medycznego
Numer ogłoszenia: 105823 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77625 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP25/2013 Dostawa sprzętu medycznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego poniżej w podziale na 2 części tj.: 1. Część nr 1 a) Zestaw szyn próżniowych - 8 zestawów, b) Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa (KED) - 8 szt., c) Deska ortopedyczna, pediatryczna - 8 szt., d) Deska ortopedyczna dla dorosłych - 8 szt.) o parametrach: a) Zestaw szyn próżniowych - 8 zestawów: - wykonane z materiału wodoodpornego, - przenikalne dla promieni X, - pasy mocowane na rzepy, - nadający się do dezynfekcji, - temperatura użytkowania w warunkach od - 40 C do + 60 C, - gwarancja min. 24 miesiące, - skład zestawu: Min. 3 rozmiary pozwalające na zastosowanie dla różnych grup wiekowych, Pompka, Zestaw naprawczy, Torba transportowa. b) Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa (KED) - 8 szt. - pokryty wytrzymałym, odpornym na przetarcia, tworzywem sztucznym, materiał zmywalny, - wyposażony w wbudowane uchwyty transportowe, - prześwietlana dla promieni X, - pokrowiec ochronny, - wytrzymałość: powyżej 200 kg, - waga urządzenia - max. 4 kg, - składający się z: - komplet pasów zabezpieczających (kodowanych innym kolorem pasów), - poduszkę wypełniającą krzywizny ciała, - min. 2 paski stabilizujące głowę, - gwarancja min. 12 miesięcy. c) Deska ortopedyczna, pediatryczna - 8 szt.: - wyposażona w 3 pasy kodowane kolorem, - system do unieruchamiania głowy (komplet klocków unieruchamiających, 2 paski zabezpieczające z możliwością dostosowania do wielkości głowy dziecka), - pływalna, - z uchwytami do przenoszenia oraz uchwytami do umocowania na noszach, - pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, nienasiąkliwego. -wymagane obciążenie w zakresie 0-40 kg kg - szerokość deski w zakresie: min. 30 cm max. 45 cm. - przenikliwa dla promieni X, - pokrowiec na deskę. - gwarancja min. 12 miesięcy. d) Deska ortopedyczna dla dorosłych - 8 szt.: - wykonana z tworzywa sztucznego, - przenikliwa dla promieni X, - ze ściętym końcem od strony nóg, ułatwiającym pracę w ciasnych pomieszczeniach, - wyposażona w min. 14 uchwytów do przenoszenia, rozmieszczonych na obwodzie deski, zdystansowanych od podłoża, - wyposażona w min. 5 punktów, na dłuższej stronie deski, do mocowania pasów, - wyposażona w min. 4 pasy zabezpieczające, zróżnicowane kolorystycznie, o regulowanej długości, dwuczęściowe, z obrotowymi, metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra, - wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku (powierzchnia gładka, nie wchłaniająca płynów, łatwa w utrzymaniu czystości), składający się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz dwoma paskami spinającymi, - pływalna, - waga deski: max. 8 kg, - obciążenie: min. 180 kg max. 215 kg, - szerokość deski: min. 45 cm, max. 50 cm, - gwarancja min. 12 miesięcy. 2. Część nr 2 (Urządzenia do masażu klatki piersiowej - 2 szt.) o parametrach: Przenośne urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej za pomocą tłoka mechanicznego napędzanego elektrycznie - masa całkowita urządzenia gotowego do pracy, z akumulatorem i torbą transportową/plecakiem transportowym: maksymalnie 10 kg - aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP43 - urządzenie zasilane akumulatorem litowo-jonowym polimerowym, o pojemności minimum 3,0 Ah, bez efektu pamięci niewymagającym procesu rekondycjonowania - zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 40 minut ciągłej kompresji - czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny - zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł - zasilanie z instalacji DC 12V - temperatura pracy: min od 0 do +40ºC Kompresja: -ilość ucisków na minutę: 100 +/- 5 % - głębokość ucisku: 4-5 cm - stosunek: kompresja/dekompresja: 50/50 +/- 5 % - szerokość klatki piersiowej pacjenta, min: 44 cm - wysokość mostka pacjenta, min: 30 cm Wyposażenie: - 2 akumulatory litowo-jonowo-polimerowy (1 w urządzeniu 1 zapasowy) - 14 przyssawek (2 w urządzeniu, 12 zapasowych) - zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz - przewód do zasilania z instalacji DC 12V - torba lub plecak do transportu urządzenia - warunki gwarancji: okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. - instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą - sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2013 - autoryzowany serwis na terenie Polski. - szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi w siedzibie Zamawiającego w ustalonym i dogodnym dla Zamawiającego terminie zwanego dalej w SIWZ Sprzętem. 2. Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. 3.Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 6 (dla części nr 1) oraz Załączniku nr 7 (dla części nr 2) do SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23148,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 23051,52
  • Oferta z najniższą ceną: 23051,52 / Oferta z najwyższą ceną: 23051,52
  • Waluta: PLN.

 

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Skrócony opis: W zakresie części nr 1
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-06-10 13:45:37
Data udostępnienia informacji: 2013-06-10 13:45:37
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-10 14:09:39

Wersja do wydruku...

corner   corner