logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93347-2013 z dnia 2013-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego poniżej w podziale na 2 części tj.: Część nr 1: Koc termiczny - 16 szt. - bakteriostatyczny, - wykonany z poliuretanu, - wielorazowy, - o...
Termin składania ofert: 2013-06-07


Olsztyn: ZP28/2013 Dostawa sprzętu medycznego
Numer ogłoszenia: 135969 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93347 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP28/2013 Dostawa sprzętu medycznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego poniżej w podziale na 2 części tj.: Część nr 1: Koc termiczny - 16 szt. - bakteriostatyczny, - wykonany z poliuretanu, - wielorazowy, - o wymiarach min. 180cmx100 cm, - do dezynfekcji środkami chemicznymi, - wodoodporny, - wytrzymały na uszkodzenia fizyczne, - odporny na płyny ustrojowe, - deklaracja zgodności lub CE. Część nr 2 (a) Pulsoksymetr przenośny palcowy - 8 szt., b) Laryngoskop dla dorosłych - 8 szt., c) Laryngoskop dla dzieci - 8 szt., d) Termometr - 8 szt.) tj.: a) Pulsoksymetr przenośny palcowy - 8 szt.: - zakres pomiaru SpO2 - 0-100%, - zakres pomiaru pulsu - 20-300, - waga: max. 50 g (z bateriami), - zasilany bateriami, - ekran: typu LED, kolorowy, możliwość ustawienia jasności ekranu, -minimalny zakres posiadanych wskaźników: jakości i siły sygnału pulsu, naładowania baterii, wygłuszania alarmu, rozpoznanie czujnika, brak połączenia z czujnikiem, - minimalny zakres temperatury pracy: -20 C do +45 C, - norma zabezpieczenia przed wodą: IPX: 2 lub wyższa - odporność na upadek i wibracje, - pokrowiec, - instrukcja obsługi w języku polskim, - minimalny okres gwarancji 24 miesiące. b) Laryngoskop dla dorosłych - 8 szt. - z oświetleniem światłowodowym (z możliwością wymiany), dopuszczalny drugi, inny rodzaj oświetlenia, - w komplecie zestaw 4 łyżek rozmiar 1,2,3,4, - zasilanie bateryjne, - przeznaczony do automatycznego mycia w myjkach ultradźwiękowych, - wykonane ze stali nierdzewnej, matowej, nadającej się do sterylizacji w autoklawie, - sztywne opakowanie na laryngoskop wraz z łyżkami, - gwarancja min. 12 miesięcy. c) Laryngoskop dla dzieci - 8 szt. - z oświetleniem światłowodowym (z możliwością wymiany), dopuszczalny drugi, inny rodzaj oświetlenia, - w komplecie zestaw 2 łyżek prostych rozmiar 0,1, - zasilanie bateryjne, - przeznaczony do automatycznego mycia w myjkach ultradźwiękowych, - wykonane ze stali nierdzewnej, matowej, nadającej się do sterylizacji w autoklawie, - sztywne opakowanie na laryngoskop wraz z łyżkami, -minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. d) Termometr - 8 szt. - technologia oparta na pomiarze promieniowania podczerwonego - wyświetlacz: cyfrowy LCD (3 cyfry z podświetlaniem), rozdzielczość 0,1 -pomiar: minimalny zakres pomiaru temperatury: +17 °C do + 45°C czas do 2 sekund dokładność pomiaru 0,2 °C w zakresie 34°C - 42 °C odległość pomiarowa 2 cm do 5 cm pomiar temperatury ciała na czole bez dotyku - nie wymagający dezynfekcji po każdym pomiarze - posiadający pamięć ostatnich co najmniej 20 pomiarów - z możliwością samoczynnego wyłączenia po 1 minucie - masa do 200 g - zasilanie bateryjne - optymalne alarmy wysokiej i niskiej temperatury - posiadający ochronne opakowanie -minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. zwanego dalej w SIWZ Sprzętem. Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. 3.4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 6 do SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Koc termiczny - 16 szt

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Novamed Sp. z o.o., ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4629,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3931,20
  • Oferta z najniższą ceną: 3931,20 / Oferta z najwyższą ceną: 6986,40
  • Waluta: PLN.

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-08 08:55:21
Data udostępnienia informacji: 2013-07-08 08:55:21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 08:55:57

Wersja do wydruku...

corner   corner