logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 139479-2013 z dnia 2013-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego poniżej w podziale na 3 części tj.: Część 1: Myjka ultradźwiękowa 8 sztuk: pojemność użytkowa zbiornika min. 17 litrów, wymiary max. długość:...
Termin składania ofert: 2013-07-22


Numer ogłoszenia: 143519 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139479 - 2013 data 10.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, fax. 089 5392710.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego poniżej w podziale na 3 części tj.: Część 1: Myjka ultradźwiękowa 8 sztuk: pojemność użytkowa zbiornika min. 17 litrów, wymiary max. długość: 480 mm, szerokość: 290 mm, głębokość: 160 mm, - ciężar całkowity: max. 20 kg, podgrzewanie płynu myjącego do 80 C, z możliwością regulacji, możliwość elektronicznego sterowania czasem i temperaturą, - możliwość ustawienia czasu mycia lub pracy ciągłej, moc pobierana przez generator ultradźwięków - max. 360 W, cyfrowy generator ultradźwiękowy, - częstotliwość drgań ultradźwiękowych 21,5 kHz, wyposażony w zawór spustowy, koszyk i pokrywkę, zasilanie: 230 V 50 Hz z możliwością zerowania, certyfikat lub deklaracja CE, gwarancja min. 24 miesiące. Część 2: Zestaw triage 8 zestawów: W skład zestawu wchodzi min.: torba z kieszeniami i przegródkami, wykonana z materiału odpornego na zabrudzenia, z uchwytem i możliwością zawieszenia na ramieniu, min. 36 opasek odblaskowych kodowanych kolorami, umieszczonych w wodoodpornym opakowaniu, min. 15 kart segregacyjnych z wodoodpornego papieru, 3 markery wodoodporne, nożyczki,- 1 pałeczka oświetleniowa, 3 latarki czołowe, 3 kamizelki odblaskowe dla ratowników odpowiedzialnych za poszczególne etapy działań ratowniczych z umieszczonymi na nich opisami: Koordynator medyczny, Segregacja medyczna, Transport medyczny, zbiorcze opakowanie ochronne do przenoszenia i przechowywania zestawu. Część nr 3: Podgrzewacze do płynów infuzyjnych 8 sztuk: podgrzewacz przepływowy mający zastosowanie przy nisko przepływowych infuzjach, cyfrowa kontrola temperatury, przepływ: 2-12 ml na 1 minutę (temperatura 25 C -41 C), średnica drenu 3 - 4 milimetry akustyczne i wizualne alarmy zabezpieczające przed przegrzaniem, automatyczne odcięcie zasilania w wypadku pogrzania płynu powyżej temperatury 41 C, zasilanie 12 V, waga do 1 kg, instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat lub deklaracja CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych, gwarancja min. 12 miesięcy. zwanego dalej w SIWZ Sprzętem . Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska . Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 7 do SIWZ).
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu określonego poniżej w podziale na 3 części tj.: Część 1: Myjka ultradźwiękowa - 8 sztuk: - pojemność użytkowa zbiornika - min. 17 litrów, - wymiary max. WEWNĘTRZNE ZBIORNIKA długość: 480 mm, szerokość: 290 mm, głębokość: 160 mm, - ciężar całkowity: max. 20 kg, - podgrzewanie płynu myjącego do 80 C, z możliwością regulacji, - możliwość elektronicznego sterowania czasem i temperaturą, - możliwość ustawienia czasu mycia lub pracy ciągłej, - moc pobierana przez generator ultradźwięków - max. 360 W, - cyfrowy generator ultradźwiękowy, - częstotliwość drgań ultradźwiękowych - 21,5 kHz, - wyposażony w zawór spustowy, koszyk i pokrywkę, - zasilanie: 230 V 50 Hz z możliwością zerowania, - certyfikat lub deklaracja CE, - gwarancja - min. 24 miesiące. Część 2: Zestaw triage - 8 zestawów: W skład zestawu wchodzi min.: - torba z kieszeniami i przegródkami, wykonana z materiału odpornego na zabrudzenia, z uchwytem i możliwością zawieszenia na ramieniu, - min. 36 opasek odblaskowych kodowanych kolorami, umieszczonych w wodoodpornym opakowaniu, - min. 15 kart segregacyjnych z wodoodpornego papieru, - 3 markery wodoodporne, - nożyczki, - 1 pałeczka oświetleniowa, - 3 latarki czołowe, - 3 kamizelki odblaskowe dla ratowników odpowiedzialnych za poszczególne etapy działań ratowniczych z umieszczonymi na nich opisami: Koordynator medyczny, Segregacja medyczna, Transport medyczny, - zbiorcze opakowanie ochronne do przenoszenia i przechowywania zestawu. Część nr 3: Podgrzewacze do płynów infuzyjnych - 8 sztuk: - podgrzewacz przepływowy mający zastosowanie przy nisko przepływowych infuzjach, - cyfrowa kontrola temperatury, - przepływ: 2-12 ml/1 minutę (temperatura 25-41 C), - średnica drenu 3 - 4 milimetry - akustyczne i wizualne alarmy zabezpieczające przed przegrzaniem, - automatyczne odcięcie zasilania w wypadku pogrzania płynu powyżej temperatury 41 C, - zasilanie 12 V, - waga do 1 kg, - instrukcja obsługi w języku polskim, - certyfikat lub deklaracja CE, - wpis do rejestru wyrobów medycznych, - gwarancja min. 12 miesięcy. zwanego dalej w SIWZ Sprzętem. 3.2. Zakup związany jest z realizacją projektu pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 7 do SIWZ)..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
  • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Myjka ultradźwiękowa - 8 sztuk. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pojemność użytkowa zbiornika - min. 17 litrów, wymiary max. długość: 480 mm, szerokość: 290 mm, głębokość: 160 mm, ciężar całkowity: max. 20 kg, podgrzewanie płynu myjącego do 80 C, z możliwością regulacji, możliwość elektronicznego sterowania czasem i temperaturą, możliwość ustawienia czasu mycia lub pracy ciągłej, moc pobierana przez generator ultradźwięków - max. 360 W, cyfrowy generator ultradźwiękowy, częstotliwość drgań ultradźwiękowych - 21,5 kHz, wyposażony w zawór spustowy, koszyk i pokrywkę, zasilanie: 230 V 50 Hz z możliwością zerowania, certyfikat lub deklaracja CE, gwarancja - min. 24 miesiące.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
  • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Myjka ultradźwiękowa - 8 sztuk. Część 1: Myjka ultradźwiękowa - 8 sztuk: - pojemność użytkowa zbiornika - min. 17 litrów, - wymiary max. WEWNĘTRZNE ZBIORNIKA długość: 480 mm, szerokość: 290 mm, głębokość: 160 mm, - ciężar całkowity: max. 20 kg, - podgrzewanie płynu myjącego do 80 C, z możliwością regulacji, - możliwość elektronicznego sterowania czasem i temperaturą, - możliwość ustawienia czasu mycia lub pracy ciągłej, - moc pobierana przez generator ultradźwięków - max. 360 W, - cyfrowy generator ultradźwiękowy, - częstotliwość drgań ultradźwiękowych - 21,5 kHz, - wyposażony w zawór spustowy, koszyk i pokrywkę, - zasilanie: 230 V 50 Hz z możliwością zerowania, - certyfikat lub deklaracja CE, - gwarancja - min. 24 miesiące..

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-15 14:21:23
Data udostępnienia informacji: 2013-07-15 14:21:23
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-15 14:22:29

Wersja do wydruku...

corner   corner