logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 ORAZ 2
Dot. ZP39/2013 tj. „Dostawa myjek ultradźwiękowych, zestawów triage oraz podgrzewaczy do płynów infuzyjnych”
 
I Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części nr 1 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
W zakresie części nr 1:
Oferta nr 3:
ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych
Krzysztof Krankowski
ul. Olsztyńska 66
11-001 Dywity
Z ceną brutto: 31 488,00 zł
 
W zakresie część nr 2:
Oferta nr 1:
BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
Z ceną brutto: 4 516,56 zł
 
Uzasadnienie wyboru:
W zakresie części nr 1 oferta Wykonawcy ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski oraz w zakresie części nr 2 Wykonawcy BOXMET MEDICAL Sp. z o.o. uzyskała 100 pkt, według kryteriów określonych w SIWZ ZP39/2013 – cena realizacji zamówienia, znaczenie 100 pkt., czyli jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
II W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
W zakresie część nr 1:
Oferta nr 3:
ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych
Krzysztof Krankowski
ul. Olsztyńska 66
11-001 Dywity
Z ceną brutto: 31 488,00 zł
W zakresie część nr 2:
Oferta nr 1:
BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
Z ceną brutto: 4 516,56 zł
 
Oferta nr 2:
MEDLINE Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 17
65-410 Zielona Góra
Z ceną brutto: 8 643,85 zł
 
Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:
W zakresie część nr 1:
Oferta nr 3:
ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych
Krzysztof Krankowski
ul. Olsztyńska 66
11-001 Dywity – 100 pkt
 
W zakresie część nr 2:
Oferta nr 1:
BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce – 100 pkt
 
Oferta nr 2:
MEDLINE Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 17
65-410 Zielona Góra – 52,25 pkt
III Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
IV Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Nazwa dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Skrócony opis: w zakresie części nr 1 oraz 2
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-01 12:57:46
Data udostępnienia informacji: 2013-08-01 12:57:46
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-01 13:05:22

Wersja do wydruku...

corner   corner