logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU nr 1/2014

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  (zbieranie pisemnych ofert )  na najem :

1.          Pomieszczenia Stacji Kontroli Pojazdów o powierzchni  55,0 mi pomieszczenia biurowego o powierzchni 14,5 mz wyposażeniem.
2.          Pomieszczeń warsztatowych o łącznej powierzchni 53,5  m2 ( w tym dwa pomieszczenia pomocnicze ).
3.          Pomieszczenia garażowego nr 4
4.          Pomieszczenia garażowego nr 5
5.          Pomieszczenia garażowego nr 6

Pomieszczenia zlokalizowane są w budynku Stacji Kontroli Pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Działdowie przy ul. M.C. Skłodowskiej 22. 

 

Oferta  powinna  zawierać cenę  miesięcznego czynszu  najmu.Minimalna oferowana stawka miesięcznego czynszu najmu za pomieszczenie Stacji Kontroli Pojazdów i pomieszczenia biurowego wynosi 4 500,00 zł netto miesięcznie.
Minimalna oferowana stawka miesięcznego czynszu najmu za pomieszczenia warsztatowe  wynosi 700,00 zł netto miesięcznie.
Minimalna oferowana stawka miesięcznego czynszu najmu za pomieszczenie garażowe 125,00 zł netto miesięcznie
Wynajmujący  do ceny najmu  będzie doliczał  opłaty za dostarczane media .
Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat.

Pomieszczenia można oglądać w dni robocze w godz.1000 – 1200 .

Pisemne oferty należy składać/przesłać w zamkniętych kopertach z napisem „Najem pomieszczeń Działdowo” w terminie do 15.05.2014 r.  do godziny 14 00 . do sekretariatu  Wojewódzkiej  Stacji Pogotowia Ratunkowego  w  Olsztynie,  10-602 Olsztyn,  ul. Pstrowskiego  28b. Otwarcie ofert nastąpi   o godz. 1430   dnia 15.05.2014 r.   

O wynikach przetargu organizator  przetargu zawiadomi oferentów   na  piśmie  w  terminie  do dnia  19.05.2014 r  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Nazwa dokumentu: Dzierżawa Działdowo
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2014-04-30 10:23:00
Data udostępnienia informacji: 2014-04-30 10:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-30 15:04:39

Wersja do wydruku...

corner   corner