logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Olsztyn, 07.01.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. ZP69/2013 tj. „Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych”

 

I Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Oferta nr 2:

ALCOR BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy ALCOR BUSINESS PARTNER Sp. z o.o. uzyskała według kryteriów określonych w SIWZ ZP69/2013 – cena realizacji zamówienia, znaczenie 100 pkt., czyli jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

 

II W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

PPHU PANAS Marek Stańczyk

Chorzęcin 166

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Oferta nr 2:

ALCOR BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

 

III W prowadzonym postępowaniu wynika następujący ranking ofert:

 

Oferta nr 2:

ALCOR BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa  - 100 pkt.

 

IV Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę nr
1 Wykonawcy: PPHU PANAS  Marek Stańczyk z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ ZP68/2013. Wskazany Wykonawca na stronie 10 oferty (Załącznik nr 2) w tabeli oznaczonej „DRUGA GRUPA PRODUKTÓW OD PRODUCENTA B” zaoferował oleje od dwóch różnych producentów: tj. od Castrol Magnatec i Organika. Zamawiający zapisami w Załączniku nr 1 do SIWZ wymagał aby oleje pochodzące z tej samej grupy produktów pochodziły od tego samego producenta. W związku z powyższym komisja przetargowa wnosi o odrzucenie oferty Wykonawcy PPHU PANAS Marek Stańczyk z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zaoferowanie olejów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

V Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

VI Zamawiający zawrze zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowę z wybranym Wykonawcą po 5 dniach od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Nazwa dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Skrócony opis: z dnia 07.01.2014
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2014-01-07 10:16:13
Data udostępnienia informacji: 2014-01-07 10:16:13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 10:17:51

Wersja do wydruku...

corner   corner