logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Olsztyn, 03.10.2014 r.

Zamieszczono:

- strona internetowa Zamawiającego

- tablica ogłoszeń Zamawiającego

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. „ZP33/2014 Świadczenie usług restauracyjnych”

I Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Liczba pkt.

1

Przestań Restauracja Maria Niemiro – Kicerman

ul. Żeglarska 3

100

 

II Uzasadnienie wyboru:

2.1. Wybrana oferta Wykonawcy Przestań Restauracja Maria Niemiro – Kicerman w ocenie Zamawiającego spełnia wszystkie wymagania określone w treści SIWZ ZP33/2014 oraz uzyskała według kryteriów określonych w tejże SIWZ tj. cena realizacji zamówienia, znaczenie 100 pkt., i uznana została za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

2.2. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

III W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

1

Przestań Restauracja Maria Niemiro – Kicerman

ul. Żeglarska 3

 

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Nr oferty

  •  

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Ilość pkt.

1

1

Przestań Restauracja Maria Niemiro – Kicerman

ul. Żeglarska 3

100

 

 

 

Nazwa dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-10-03 10:14:30
Data udostępnienia informacji: 2014-10-03 10:14:30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-03 10:15:41

Wersja do wydruku...

corner   corner