logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do
złożenia oferty na dostawy środków czystości w roku 2015 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie .

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28 b

10-602 Olsztyn

tel.: 89 537 38 11

e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest ciągła dostawa w roku 2015 środków czystości wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Dostarczany przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym przepisom, normom

 i standardom.

 1. Wykonawca będzie dostarczał środki czystości do Zamawiającego na własny koszt.
 2. Dostawy będą realizowane w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zamówienia.
 3. Termin realizacji umowy: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
 6. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym według załącznika nr 1 do zapytania
   ofertowego.
  - wypełniona  w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, parafowana w całości
  oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowaniafirmy.
 7. Termin składania ofert upływa dnia 30grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w sekretariacie

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem:

 

„Środki czystości”

„ Nie otwierać przed 30.12.2014 r. godz. 14:00”

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonymw niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 3. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1.Formularz ofertowy

2.Wzór umowy

Załączniki do pobrania: 2014-12-22 14:04:31 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (500.50 kB)
2014-12-22 14:04:48 - Załącznik nr 2 - Wzór umowy (85.22 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe
Skrócony opis: środki czystości
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Mrozowski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2014-12-22 14:02:56
Data udostępnienia informacji: 2014-12-22 14:02:56
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-22 14:04:52

Wersja do wydruku...

corner   corner