logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 40/ZO/2015


Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz przedłużenie aktualizacji terminowej systemu ERP enova365 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.


Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn tel.: 89 537 38 11 e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl


I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest:
1) świadczenie od dnia 7 lipca 2015r. na rzecz Zamawiającego usług serwisowych oprogramowania enova 365 na okres 3 miesięcy
2) przedłużenie terminowej aktualizacji systemu ERP enova365 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia na okres 12 miesięcy od dnia 7 lipca 2015 r
2. Zakres czynności i warunków określa umowa.


II. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


III. Warunki płatności – przelew - 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.


IV. Opis sposobu przygotowywania oferty:
Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.
Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.


V. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.


VI. Ofertę – należy wypełnić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.


VII. Termin składania ofert upływa dnia 03.07.2015 r. o godz. 8:00


VIII. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany 03.07.2015 do godziny 12:00.


IX. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej wysłanej na adres: it@wspr.olsztyn.pl


X. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.


XI. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
 

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 Formularz cenowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załączniki do pobrania: 2015-07-01 14:24:23 - Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (283.08 kB)
2015-07-01 14:24:54 - Załącznik nr 2 - Wzór umowy (202.14 kB)

Ilość odwiedzin: 967
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe 40/ZO/2015
Skrócony opis: z dn. 01.07.2015
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2015-07-01 14:19:25
Data udostępnienia informacji: 2015-07-01 14:19:25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-11 09:30:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner