logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Palacz kotłów wodnych na paliwa stałe

umowa o pracę na czas określony (sezon grzewczy 2015/2016)

wymiar etatu –1

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie zawodowe

Uprawnienia energetyczne eksploatacyjne grupy II , na kotły wodne powyżej 50 kW, (nie mniej niż 1,1 MW), wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

Co najmniej 2 – letni staż pracy, na stanowisku palacza.

Umiejętność pracy w zespole, systematyczność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Eksploatacja kotłów WCO-80 wraz z urządzeniami nawęglającymi i odżużlającymi.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca zmianowa w ruchu ciągłym.

Wymagane dokumenty

  • List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
  • Świadectwo kwalifikacyjne „E”.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Termin składania aplikacji: do 25 września 2015 r.

Miejsce składania aplikacji: w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,                 ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należ składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko palacza kotłów o mocy powyżej 50kW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, za pośrednictwem innych osób w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.

Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne,  dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.

Aplikacje, które wpłyną do WSPR po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 

Nazwa dokumentu: Palacz kotłów o mocy powyżej 50kW
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Idzkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2015-09-08 14:42:50
Data udostępnienia informacji: 2015-09-08 14:42:50
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-08 14:54:40

Wersja do wydruku...

corner   corner