logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


SAP.221.22.4.2015                                                                                              

Olsztyn, 23.09.2015 r.      

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SAP.221-22.2.2015 Zamówienie uzupełniające - zapewnienie bazy noclegowej z wyżywieniem

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) pt.„ Zamówienie uzupełniające - zapewnienie bazy noclegowej z wyżywieniem” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Omega Hotel Sp. z o.o.

Ul. Sielska 4a

10-802 Olsztyn

Kryterium nr I (cena) = 9.540,00 zł brutto

100 pkt.

 

II. Uzasadnienie wyboru:

Po sprawdzenia i weryfikacji dostarczonych dokumentów, stwierdzono, iż w/w Wykonawca spełnia warunki wymagane do udziału w przedmiotowym postępowaniu. Jak również ustalono, iż cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację wymienionego zadania, wynegocjowano warunki zawarcia przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w w/w postępowaniu.

III. Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 Dz. U. poz.907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 747
Nazwa dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2015-09-23 10:49:34
Data udostępnienia informacji: 2015-09-23 10:49:34
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 10:53:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner