logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

 

 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - informacje ogólne dotyczące działalności:
1.Stacja udziela świadczeń zdrowotnych w razie: 
 • wypadku, 
 • urazu,
 • porodu,
 • nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia,
 • w stanach zagrożenia życia 
 • osobom poszkodowanym w wypadkach, katastrofach i w wyniku klęsk żywiołowych.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Stację poprzez:
 •  udzielanie pomocy przez zespoły wyjazdowe,
 • transport medyczny chorych i poszkodowanych do ośrodków specjalistycznych,
 • opiekę medyczną nad rodzącą w drodze do szpitala,
 • transport noworodkowy,
 • udzielanie pomocy specjalistycznej w prowadzonych ambulatoriach,
 • świadczenie usług medycznych w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenie usług medycznych w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenie usług transportu sanitarnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
3.      Stacja udziela świadczeń zdrowotnych:
 • bezpłatnie,
 • za częściową odpłatnością
 • odpłatnie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub w umowie cywilnoprawnej.
4.Stacja prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia, to jest działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, unikanie urazów, wypadków oraz stanów zagrożenia życia i zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu oraz edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Stacja wykonuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia oraz uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6. Stacja organizuje i prowadzi szkolenia dla kadr medycznych oraz szkolenia podnoszące oświatę medyczną społeczeństwa.
7. Stacja prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą dotyczącą usług transportu sanitarnego, obsługi pojazdów mechanicznych, sprzedaży paliw, części i akcesorii motoryzacyjnych oraz obsługi urządzeń łączności. 

 

Nazwa dokumentu: DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
Skrócony opis: Informacje ogólne
Podmiot udostępniający: Administrator serwisu
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Myszkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2003-08-25 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2003-08-25 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-05 08:35:59

Wersja do wydruku...

corner   corner