logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ / OPINIE
minus Formularz - zabezpieczenie medyczne imprezy/transportu sanitarnego
minus Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Spis dokumentów:
1. Zapytanie ofertowe 2/ZO/2016
2. Zapytanie ofertowe 4/ZO/2016 z dn. 14.01.2016
przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych, warsztatów szkol
3. Zapytanie ofertowe 9/ZO/2016 z dn. 15.02.2016
Urządzenie Wielofunkcyjne
4. Zapytanie ofertowe 10/ZO/2016 z dn.22.02.2016
5. Zapytanie ofertowe 12/ZO/2016 z dn. 23.02.2016
przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
6. Zapytanie ofertowe 3/ZO/2016 z dn. 24.02.2016 r.
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu telewizji przemysłowej
7. Zapytanie ofertowe nr 15/ZO/2016 z dn. 09.03.2016r.
Świadczenie usług pocztowych
8. ZAPYTANIE OFERTOWE 19/ZO/2016 z dnia 1 04 2016
świadczenie usług serwisowych systemu ERP enova365 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
9. Zapytanie ofertowe nr 20/ZO/2016 z dn. 08.04.2016r.
Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych trzech Elektrokardiografów Aspel
10. Zapytanie ofertowe nr 21/ZO/2016 z dn.11.04.2016
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego dwóch Kapnometrów Emma
11. Zapytanie ofertowe nr 22/ZO/2016 z dn.11.04.2016
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego Respiratora Care-Vent
12. Zapytanie ofertowe nr 23/ZO/2016 z dn.13.04.2016
Przeprowadzenie badań środowiskowych na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
13. ZAPYTANIE OFERTOWE 24/ZO/2016
14. Zapytanie ofertowe nr 25/ZO/2016 z dn.19.04.2016
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego urządzeń medycznych
15. Zapytanie ofertowe 26/ZO/2016 z 20.04.2016
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego urządzeń medycznych: Respirator Medumat
16. Zapytanie ofertowe 27/ZO/2016 z dn. 20.04.2016
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego urządzenia medycznego: Respirator Osiris 2 - 1 sztuka
17. Zapytanie ofertowe 28/ZO/2016 z 04.05.2016
wykonanie okresowego przeglądu technicznego urządzeń medycznych: podgrzewacz do płynów infuzyjnych
18. Zapytanie ofertowe 29/ZO/2016 z 06.05.2016
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
19. Zapytanie ofertowe 30/ZO/2016 z 12.05.2016
Wykonanie i dostawa druków akcydensowych i medycznych
20. Zapytanie ofertowe 31/ZO/2016 z dn. 13.05.2016
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego urządzeń medycznych: Defibrylator Zoll x-series – 3 sztuki
21. Zapytanie ofertowe 32/ZO/2016 z dn. 13.05.2016
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego urządzeń medycznych: Pompa strzykawkowa Medima S1 – 9 sztuk
22. Zapytanie ofertowe 33/ZO/2016 z dn. 16.05.2016
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego urządzeń medycznych: •Pulsoksymetr palcowy – 21 sztuk
23. Zapytanie ofertowe 34/ZO/2016 z dn. 17.05.2016
Wykonanie okresowego przeglądu technicznego Inkubatora Transportowego Globe Trotter IC
24. Zapytanie ofertowe 35/ZO/2016 z dn. 17.05.2016
Świadczenie usług serwisowych oprogramowania „Przychodnia” firmy System Ewa Nosowicz, zwanego dalej „oprogramowaniem”, na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
25. Zapytanie ofertowe 36/ZO/2016 z dn. 18.05.2016
Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia Stacji Paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
26. Zapytanie ofertowe 37/ZO/2016 z dn. 30.05.2016
Świadczenie usług serwisowych oprogramowania „Przychodnia” firmy System Ewa Nosowicz, na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
27. ZAPYTANIE OFERTOWE 38/ZO/2016
28. Zapytanie ofertowe 39/ZO/2016 z dn. 03.06.2016
Zakup i dostawa 5 zestawów komputerowych na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
29. Zapytanie ofertowe 41/ZO/2016 z dn.07.06.2016
Kompleksowe świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych
30. Zapytanie ofertowe 46/ZO/2016 z dn. 29.06.2016
Zakup odzieży dla ratowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
31. Zapytanie ofertowe 47/ZO/2016 z dn. 29.06.2016
Przedłużenie licencji systemu ERP enova 365 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
32. Zapytanie ofertowe 48/ZO/2016 z 04.07.2016
przygotowanie Studium Wykonalności do wniosku składanego w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu instala
33. Zapytanie ofertowe 49/ZO/2016 z dn. 07.07.2016
Zakup i dostawa urządzenia do badania ustawienia i światłości reflektorów samochodowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
34. Zapytanie ofertowe 50/ZO/2016 z dn. 07.07.2016
Przedłużenie licencji systemu ERP enova 365 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
35. Zapytanie ofertowe 52/ZO/2016 z dn. 15.07.2016
Zakup odzieży dla ratowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
36. Zapytanie ofertowe 54/ZO/2016 z dn. 23.08.2016
Przeprowadzenie procesu recertyfikacyjnego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
37. Zapytanie ofertowe 55/ZO/2016 z 12.09.2016
Przeprowadzenie procesu recertyfikacyjnego, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008
38. Zapytanie ofertowe 56/ZO/2016 z dn. 15.09.2016
Dostawa, montaż wiaty garażowej typu Carport przeznaczonej do parkowania karetki pogotowia ratunkowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
39. Zapytanie ofertowe 57/ZO/2016 z dn. 16.09.2016
Zakup, dostawa i instalacja 3 terminali płatniczych zbliżeniowych na 3 stanowiskach myjni samochodowej samoobsługowej producent: BKF, zlokalizowanej w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 b
40. Zapytanie ofertowe 58/ZO/2016 z dn. 27.09.2016
Zakup, dostawa i instalacja 3 terminali płatniczych zbliżeniowych na 3 stanowiskach myjni samochodowej samoobsługowej producent: BKF, zlokalizowanej w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 b
41. Zapytanie ofertowe 59/PO/2016 z dnia 28.09.2016
Na zakup wraz z dostawą do Stacji Paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego olejów, płynów i materiałów eksploatacyjnych.
42. Zapytanie ofertowe 60/ZO/2016 z dn. 29.09.2016 r.
Zakup wraz z dostawą odzieży dla ratowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
43. Zapytanie ofertowe 61/PO/2016
zakup wyrobów elektrycznych i oświetleniowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
44. Zapytanie ofertowe SAP 62/PO/2016 z dnia 30.09.2016 r.
Dot. wykonania rocznej kontroli stanu technicznego obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
45. Zapytanie ofertowe SAP 63/PO/2016 z dnia 03.10.2016 r.
Zakup oraz sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do myjni samoobsługowej samochodowej
46. Zapytanie ofertowe SAP 64/PO/2016 z dn. 04.10.2016 r.
Zakup, dostawa i instalacja 3 terminali płatniczych zbliżeniowych na 3 stanowiskach myjni samochodowej samoobsługowej producent: BKF, zlokalizowanej w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 B
47. Zapytanie ofertowe SAP 65/PO/2016 z dnia 12.10.2016 r.
Wykonanie okresowych przeglądów technicznych sprzętów medycznych
48. Zapytanie ofertowe SAP 66/PO/2016 z dnia 17.10.2016 r.
Zakup oraz sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do myjni samoobsługowej samochodowej
49. Zapytanie ofertowe SAP 67/PO/2016 z dn. 24.10.2016
Zakup oraz sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do myjni samoobsługowej samochodowej
50. Zapytanie ofertowe SAP 68/PO/2016 z dn. 31.10.2016
Zakup oraz sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do myjni samoobsługowej samochodowej.
51. Zapytanie ofertowe SAP 69/PO/2016 z dnia 07.11.2016 r.
Dostawa i montaż wiaty samochodowej typu Carport przeznaczonej do parkowania karetki pogotowia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz zagospodarowanie terenu pod budowę wiaty
52. Zapytanie ofertowe nr SAP 70/PO/2016 z dnia 07.11.2016 r.
Remont komina stalowego o wysokości 25,8 m i średnicy 612,2 mm
53. Zapytanie ofertowe nr SAP 71/PO/2016 z dnia 08.11.2016 r.
Wykonanie audytu energetycznego oraz audytu oświetleniowego
54. Zapytanie ofertowe SAP 72/PO/2016 z dnia 08.11.2016 r.
Wykonanie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z urządzeń sozotechnicznych tj.: separatorów substancji ropopochodnych wraz z osadnikami
55. Zapytanie ofertowe SAP 73/PO/2016 z dnia 09.11.2016 r.
Zakup oraz sukcesywne dostawy obuwia ochronnego całorocznego dla ratownictwa medycznego
56. Zapytanie ofertowe SAP 74/PO/2016 z dnia 09.11.2016 r.
Zakup, dostawa i instalacja 3 terminali płatniczych zbliżeniowych na 3 stanowiskach myjni samochodowej samoobsługowej producent: BKF zlokalizowanej w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 B
57. Zapytanie ofertowe SAP 75/PO/2016 z dnia 10.11.2016 r.
Zapewnienie usługi restauracyjnej
58. Zapytanie ofertowe 76/PO/2016 z dn. 15.11.2016 r.
Zakup artykułów sanitarno-hydraulicznych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
59. Zapytanie ofertowe SAP 77/PO/2016 z dnia 21.11.2016 r.
Zakup i dostawa 84 sztuk paczek świątecznych dla dzieci pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
60. Zapytanie ofertowe SAP 78/PO/2016 z dn. 22.11.2016
Zakup oraz sukcesywne dostawy obuwia ochronnego dla ratownictwa medycznego
61. Zapytanie ofertowe SAP 79/PO/2016 z dn. 01.12.2016
Zakup kart imiennych uprawniających do korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
62. Zapytanie ofertowe SAP 80/PO/2016 z dnia 08.12.2016
Zakup oraz sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej
63. Zapytanie ofertowe SAP 82/PO/2016 z dnia 09.12.2016
Zakup oraz dostawa 1 sztuki respiratora transportowego
64. Zapytanie ofertowe SAP 83/PO/2016 z dnia 16.12.2016 r.
Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej dostawę i sprzedaż paliwa gazowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
65. Zapytanie ofertowe SAP 84/PO/2016 z dn. 15.12.2016
Świadczenie usługi dostępu do sieci światłowodowej.
66. Zapytanie ofertowe 85/PO/2016 z dnia 16.12.2016 r.
Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
67. Zapytanie ofertowe SAP 86/PO/2016 z dn. 16.12.2016
Wykonanie kompletnego wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu:"Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej niskiego
68. Zapytanie ofertowe SAP 87/PO/2016 z dnia 22.12.2016 r.
Zakup, druk oraz dostawa kalendarzy trójdzielnych i biuwarów do siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
69. Zapytanie ofertowe SAP 88/PO/2016 z dn. 22.12.2016
Wykonanie kompletnego wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu:"Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej niskiego
70. Zapytanie ofertowe SAP 89/PO/2016 z dnia 22.12.2016 r.
Świadczenie kompleksowej usługi, obejmującej dostawę i sprzedaż paliwa gazowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
71. Zapytanie ofertowe SAP 90/PO/2016 z dnia 23.12.2016 r.
Świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi prawnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
72. Zapytanie ofertowe SAP 91/PO/2016 z dn. 30.12.2016
Wykonanie kompletnego wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu:"Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej niskiego
73. Zapytanie ofertowe SAP 92/PO/2016 z dnia 30.12.2016 r.
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przebudową części m

Ilość odwiedzin: 21202

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner