logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących odział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Nabór na stanowisko: Kierowca-noszowy z dn. 07.09.2018
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Olsztyn,dn. 24.02.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/ZO/2016


Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę, instalację i uruchomienie systemu telewizji przemysłowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
 

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn tel.: 89 537 38 11 e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest rozbudowa systemu telewizji przemysłowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Do zapytania ofertowego załączono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szkic rozmieszczenia kamer, formularz cenowy i wzór umowy.
Pozostałe warunki określa umowa.

II. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.


IV. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w załączniku formularz cenowy


V. Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej Faktury


VI. Koszt dostawy ponosi Wykonawca na adres podany przez Zamawiającego.


VII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.


VIII. Termin składania ofert upływa dnia 01.03.2016 r. do godz. 13.00


IX. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej wysłanej na adres: j.kopec@wspr.olsztyn.pl


X. Osoba wskazana do udzielania informacji na temat zamówienia: Andrzej Mrozowski, adres e-mail: a.mrozowski@wspr.olsztyn.pl, nr tel. 89 537-38-22.


XI. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.


XII. Zamawiający powiadomi o wyniku Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 Szkic rozmieszczenia kamer
Załącznik 3 Formularz cenowy
Załącznik 4 Wzór umowy

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe 3/ZO/2016 z dn. 24.02.2016 r.
Skrócony opis: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu telewizji przemysłowej
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Mrozowski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2016-02-24 07:20:18
Data udostępnienia informacji: 2016-02-24 07:20:18
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-24 07:25:28

Wersja do wydruku...

corner   corner