logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ / OPINIE
minus Formularz - zabezpieczenie medyczne imprezy/transportu sanitarnego
minus Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Spis dokumentów:
1. Zapytanie ofertowe SAP.225-1.2017 z dn. 02.01.2017
Zapewnienie posiłku dla maksymalnie 50 osób na spotkaniu Noworocznym, które odbędzie się w dn. 11.01.2017 o godz. 11 w WSPR Olsztyn
2. Zapytanie ofertowe SAP.225-2.2017 z dnia 05.01.2017
Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do zróżnicowanych obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla Pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunk
3. Zapytanie ofertowe SAP.225-3.2017 z dnia 12.01.2017
Sukcesywny zakup i dostawy baterii alkaicznych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
4. Zapytanie ofertowe SAP.225-4.2017 z dnia 17.01.2017
Świadczenie usług jako Koordynator-konsultant do spraw Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
5. Zapytanie ofertowe SAP.225-5.2017 z dnia 17.01.2017
Świadczenie usług jako Koordynator działań Zespołu transportu sanitarnego typu N w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
6. Postępowanie ofertowe SAP.225-6.2017 z dnia 20.01.2017 r.
Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP dla kadry kierowniczej, pracowników administracyjnych i pracowników na stanowiskach robotniczych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
7. Zapytanie ofertowe SAP.225-7.2017 z dnia 27.01.2017
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych, warsztatów szkol
8. Zapytanie ofertowe SAP.225-8.2017 z dnia 02.02.2017
Zakup i dostawa urządzenia Switch TP-LINK TL-SG105
9. Zapytanie ofertowe SAP.225-9.2017 z dnia 09.02.2017
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych inn
10. Zapytanie ofertowe SAP.225-10.2017 z dnia 22.02.2017
Zakup i dostawa papieru ksero formatu A5 oraz formatu 1/3 A4 dla WSPR
11. Zapytanie ofertowe SAP.225-11.2017 z dnia 23.02.2017
Zakup, wykonanie i dostarczenie dyplomu szklanego do siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
12. Zapytanie ofertowe SAP.225-12.2017 z dnia 28.02.2017
Zakup i dostawa urządzenia służącego do liczenia i sortowania bilonu dla WSPR w Olsztynie
13. Zapytanie ofertowe SAP.225-13.2017 z dnia 28.02.2017
Zakup i dostawa papieru ksero formatu A5 oraz formatu 1/3 A4 dla WSPR w Olsztynie
14. Zapytanie ofertowe SAP.225-14.2017 z dnia 02.03.2017
Zakup i dostawa papieru ksero formatu A4 do WSPR
15. Zapytanie ofertowe SAP.225-15.2017 z dnia 09.03.2017
Zakup i dostawa tonerów do drukarek oraz kopert bezpiecznych depozytowych dla WSPR
16. Zapytanie ofertowe SAP.225-16.2017 z dnia 10.03.2017
Zakup i dostawa jednego urządzenia - sorter liczarka do bilonu GROVER CS-500 dla WSPR w Olsztynie
17. Zapytanie ofertowe SAP.225-17.2017 z dnia 10.03.2017
Modyfikacja Modułu softicon projekty dla ENOVA365 dla WSPR w Olsztynie
18. Zapytanie ofertowe SAP.225-18.2017 z dnia 16.03.2017
Pełnienie obowiązków wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
19. Zapytanie ofertowe SAP.225-19.2017 z dnia 17.03.2017
Zakup i dostawa 8 zestawów komputerowych dla WSPR w Olsztynie
20. Zapytanie ofertowe SAP.225-20.2017 z dnia 17.03.2017
Zakup i dostawa osprzętu komputerowego tj. zestawów klawiatur oraz zasilaczy dla WSPR
21. Zapytanie ofertowe SAP.225-21.2017 z dnia 17.03.2017
Zakup i dostawa 2 zestawów komputerowych dla WSPR w Olsztynie
22. Zapytanie ofertowe SAP.225-22.2017 z dnia 20.03.2017
Wykonanie badań z zakresu diagnostyki medycznej.
23. Zapytanie ofertowe SAP.225-23.2017 z dnia 20.03.2017
Pełnienie obowiązków wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
24. Zapytanie ofertowe SAP.225-24.2017 z dnia 24.03.2017
Zakup i dostawa 2 zestawów komputerowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
25. Zapytanie ofertowe SAP.225-25.2017
Wykonanie dokumentacji technicznej węzła cieplnego
26. Zapytanie ofertowe SAP.225-26.2017 z dnia 29.03.2017
Wykonanie, testowanie oraz wdrożenie Systemu Alarmowania ZRM przy użyciu DWA 100 oraz DSP 50
27. Zapytanie ofertowe SAP.225-27.2017
Świadczenie usług serwisowych oprogramowania enova 365
28. Zapytanie ofertowe SAP.225-28.2017 z dnia 31.03.2017
Wykonanie przeglądu technicznego Elektrokardiografu Aspel – 3 sztuki
29. Zapytanie ofertowe SAP.225-29.2017 z dnia 03.04.2017
Świadczenie usług serwisowych oprogramowania ENOVA365 dla WSPR w Olsztynie
30. Zapytanie ofertowe SAP.225-30.2017 z dnia 10.04.2017
Zakup i dostawa środków czystości, artykułów higienicznych oraz artykułów BHP dla WSPR w Olsztynie
31. Zapytanie ofertowe SAP.225-31.2017 z dn. 10.04.2017
Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami WSPR w Olsztynie, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub pracy zleconej ulegli ekspozycji na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby
32. Zapytanie ofertowe SAP.225-33.2017 z dnia 12.03.2017
Wykonanie, testowanie oraz wdrożenie Systemu Alarmowania ZRM przy użyciu DWA (wyświetlacze alarmowe) oraz DSP 50 Pagery Alarmowe dla WSPR w Olsztynie
33. Zapytanie ofertowe SAP.225-34.2017 z dnia 13.04.2017
Wykonanie okresowych przeglądów sprzętu medycznego dla WSPR w Olsztynie w podziale na 10 części
34. Zapytanie ofertowe SAP.225-35.2017 z dnia 18.04.2017 r.
Zakup i dostawa wody mineralnej w butelkach
35. Zapytanie ofertowe SAP.225-36.2017 z dnia 18.04.2017
Najem urządzeń do dystrybucji wody oraz dostawa wody źródlanej w butlach dedykowanych do tych urządzeń
36. Zapytanie ofertowe SAP.225-37.2017 z dnia 19.04.2017
Wykonanie przeglądu kominiarskiego technicznego przewodów kominowych - wentylacyjnych oraz kominiarskiego przeglądu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych spalinowych
37. Zapytanie ofertowe SAP.225-38.2017 z dnia 19.04.2017
Dostawa gadżetów reklamowych
38. Zapytanie ofertowe SAP.225-39.2017 z dn. 20.04.2017
Zakup, dostarczenie, zamontowanie, podłączenie i uruchomienie sprężarki śrubowej z osuszaczem
39. Zapytanie ofertowe SAP.225-40.2017 z dnia 21.04.2017
Zakup tuszy i tonerów dla WSPR w Olsztynie
40. Zapytanie ofertowe SAP.225-41.2017 z dn. 24.04.2017
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy wraz z świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydan
41. Postępowanie ofertowe SAP.225-42.2017 z dn. 28.04.2017
Zakup, dostarczenie, zamontowanie, podłączenie i uruchomienie sprężarki śrubowej z osuszaczem
42. Zapytanie ofertowe SAP.225-43.2017 z dnia 28.04.2017
Świadczenie usług internetu mobilnego LTE dla WSPR w Olsztynie
43. Zapytanie ofertowe SAP.225-44.2017 z dnia 28.04.2017
Zakup i dostawa 3 zestawów komputerowych dla WSPR w Olsztynie
44. Zapytanie ofertowe SAP.225-45.2017 z dnia 02.05.2017
Wykonanie okresowych przeglądów sprzętu medycznego dla WSPR w Olsztynie
45. Zapytanie ofertowe SAP.225-46.2017 z dnia 05.05.2017 r.
Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej
46. Zapytanie ofertowe SAP.225-47.2017 z dnia 08.05.2017
Sukcesywny zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z produktami regionalnymi wraz z ich oznakowaniem
47. Zapytanie ofertowe SAP.225-48.2017 z dnia19.05.2017
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach WSPR w Olsztynie
48. Zapytanie ofertowe SAP.225-49.2017 z dn. 22.05.2017
Przegląd okresowy urządzeń klimatyzacji
49. Zapytanie ofertowe SAP.225-50.2017 z dnia 23.05.2017
Zakup i dostawa artykułów budowlanych dla WSPR w Olsztynie
50. Zapytanie ofertowe SAP.225-51.2017 z dnia 26.05.2017
Wykonanie i dostawa szafek kuchennych dla WSPR w Olsztynie
51. Zapytanie ofertowe SAP.225-52.2017 z dnia 30.05.2017
Wykonanie, sprzedaż i sukcesywna dostawa druków medycznych i akcydensowych dla WSPR w Olsztynie
52. Zapytanie ofertowe SAP.225-53.2017 z dnia 31.05.2017
Zakup i dostawa artykułów budowlanych dla WSPR w Olsztynie
53. Zapytanie ofertowe SAP.225-54.2017 z dnia 06.06.2017
Zakup i dostawa artykułów budowlanych dla WSPR w Olsztynie
54. Zapytanie ofertowe SAP.225-55.2017 z dnia 06.06.2017
Dwukrotne wykonanie usługi mycia okien w budynkach należących do WSPR w Olsztynie
55. Zapytanie ofertowe SAP.225-56.2017 z dnia 09.06.2017
Zakup i dostawa artykułów budowlanych dla WSPR w Olsztynie
56. Zapytanie ofertowe SAP.225-57.2017 z dnia 19.06.2017
Zakup i dostawa jednego urządzenia Sorter liczarka GROVER CS-500 dla WSPR w Olsztynie
57. Zapytanie ofertowe SAP.225-58.2017 z dnia 23.06.2017
Przedłużenie licencji systemu ERP Enova 365 na okres 12 miesięcy dla WSPR w Olsztynie
58. Zapytanie ofertowe SAP.225-59.2017 z dnia 23.06.2017
Zakup i dostawa osprzętu komputerowego tj. przełączników sieciowych i kart sieciowych dla WSPR w Olsztynie
59. Zapytanie ofertowe SAP.225-60.2017 z dn. 26.06.2017
Wykonanie usługi mycia okien w budynkach należących do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ulicy Pstrowskiego 28B
60. Zapytanie ofertowe SAP.225-61.2017 z dnia 05.07.2017
Dostawa olkitu budowlanego
61. Zapytanie ofertowe SAP.225-62.2017 z dnia 11.07.2017 r.
Modernizacja instalacji zasilania energii elektrycznej
62. Zapytanie ofertowe SAP.225-63.2017 z dnia 20.07.2017
Wykonanie, dostawa mebli wraz z ich montażem do pomieszczeń Stacji Kontroli Pojazdów i Biura Obsługi Pojazdów WSPR w Olsztynie
63. Zapytanie ofertowe SAP.225-64.2017 z dnia 10.08.2017
Zakup i dostawa jednej pary obuwia ochronnego dla członka zespołu ratownictwa medycznego
64. Zapytanie ofertowe SAP.225-65.2017 z dnia 10.08.2017
Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą olejów, płynów i materiałów eksploatacyjnych na Potrzeba Stacji Paliw dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
65. Zapytanie ofertowe SAP.225-66.2017 z dnia 17.08.2017
Zakup i dostawa 2 zestawów komputerowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
66. Zapytanie ofertowe SAP.225-67.2017 z dnia 18.08.2017
wykonanie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z urządzeń sozotechnicznych tj.: separatorów substancji ropopochodnych wraz z osadnikami
67. Zapytanie ofertowe SAP.225-68.2017 z dnia 21.08.2017
Zakup i dostawa artykułów budowlanych dla WSPR w Olsztynie
68. Zapytanie ofertowe SAP.225-69.2017
wykonanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego zlokalizowanego w budynku garażowym WSPR w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b działka Nr 78/3 obr. 105
69. Zapytanie ofertowe SAP.225-70.2017 z dn. 24.08.2017
Zakup i dostawa osprzętu komputerowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
70. Zapytanie ofertowe SAP.225-71.2017 z dnia 25.08.2017
Zakup, dostawa i konfiguracja kserokopiarki zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
71. Zapytanie ofertowe SAP.225-72.2017
Wynajem terminali płatniczych wraz z usługami finansowymi.
72. Zapytanie ofertowe SAP.225-73.2017 z dnia 14.09.2017
Zakup i dostawa artykułów budowlanych w podziale na części
73. Zapytanie ofertowe SAP.225-74.2017 z dnia 21.09.2017
wykonanie obiegu cyrkulacji systemu antyzamarzaniowego istniejącej bezdotykowej myjni samochodowej.
74. Zapytanie ofertowe SAP.225-75.2017 z dnia 22.09.2017
zakup i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do myjni samoobsługowej samochodowej
75. Zapytanie ofertowe SAP.225-76.2017 z dnia 22.09.2017
zakup i sukcesywne dostawy soli tabletkowej – chlorek sodu.
76. Zapytanie ofertowe SAP.225-77.2017 z dnia 26.09.2017
Zakup i dostawa odzieży roboczej
77. Zapytanie ofertowe SAP.225-78.2017 z dnia 27.09.2017
Sukcesywny zakup artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
78. Zapytanie ofertowe SAP.225-79.2017 z dnia 17.10.2017
Zakup i dostawa artykułów budowlanych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
79. Zapytanie ofertowe SAP.225-80.2017 z dnia 23.10.2017
Wykonanie obiegu cyrkulacji systemu antyzamarzaniowego istniejącej bezdotykowej myjni samochodowej
80. Zapytanie ofertowe SAP.225-81.2017 z dnia 27.10.2017
Sukcesywny zakup artykułów sanitarno - hydraulicznych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
81. Zapytanie ofertowe SAP.225-82.2017 z dnia 03.11.2017
Wykonanie okresowego rocznego przeglądu obiektów budowlanych należących do WSPR w Olsztynie
82. Zapytanie ofertowe SAP.225-83.2017 z dnia 20.11.2017
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów i środków ochrony indywidualnej
83. Zapytanie ofertowe SAP.225-84.2017 z dnia 20.11.2017
Zaprojektowanie, druk oraz dostawa kalendarzy trójdzielnych oraz biuwarów na rok 2018 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
84. Zapytanie ofertowe SAP.225-85.2017 z dnia 24.11.2017
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów i środków ochrony indywidualnej
85. Zapytanie ofertowe SAP.225-86.2017 z dnia 27.11.2017
Zakup i dostawa odzieży roboczej
86. Zapytanie ofertowe SAP.225-87.2017 z dnia 30.11.2017
Zakup i dostawa artykułów budowlanych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
87. Zapytanie ofertowe SAP.225-88.2017 z dnia 14.12.2017
Sukcesywny zakup i dostawa tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
88. Zapytanie ofertowe SAP.225-89.2017
Wykonanie obowiązków inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego pod nazwą pt. „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przebudową części magazynowej niskiego parteru na
89. Zapytanie ofertowe SAP.225-90.2017 z dnia 15.12.2017
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę zadania z zakresu koordynowania działań zespołu transportu sanitarnego typu N w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
90. Zapytanie ofertowe SAP.225-91.2017 z dnia 18.12.2017
Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do zróżnicowanych obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Ol
91. Zapytanie ofertowe SAP.225-92.2017
Świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi prawnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Ilość odwiedzin: 22703

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner