logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 
  Sekcja Kadr i Płac należy do struktury Działu Administracyjnego. Zakres działania Kadr  związany jest z prowadzeniem całości spraw związanych z zasobami ludzkimi, poprzez  zespół działań , w szczególności, najważniejsze sprawy prowadzone przez Kadry to:
1)   kompleksowa gospodarka kadrami – dobór, selekcja, rozmieszczanie i rezerwy,
2)   postępowanie wobec kandydatów do pracy, pracowników i osób zwalnianych,
3)   kompletowanie dokumentów związanych ze stanowiskiem pracy,
4)   prowadzenie ewidencji czasu pracy,
5)   sporządzanie, kompletowanie dokumentów związanych z uprawnieniami emerytalno - rentowymi,
6)   planowanie i ewidencja urlopów wypoczynkowych,
7)   ustalanie na podstawie świadectw praca prawa o stażu pracy i nagród jubileuszowych,
8)   wystawianie delegacji służbowych,
9)   prowadzenie ewidencji i nieobecności usprawiedliwionych,
10) sporządzanie list obecności,
11) wyliczanie i sporządzanie zestawień godzin przepracowanych przez lekarzy kontraktowych,
12) opisywanie i podpisywanie rachunków umów kontraktowych,
13) ewidencja dokumentów osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne,
14) wydawanie skierowań na badania lekarskie oraz przestrzeganie terminów ich ważności,
15) sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej stanu zatrudnienia,
16) sporządzanie analiz dotyczących zatrudnienia na potrzeby Dyrektora,
17) prowadzenie spraw rejestrowych WSPR,
18) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
19) dyscyplina pracy,
20) ewidencja godzin nadliczbowych,
Do zakresu działań Płac należy prowadzenie całości spraw związanych z wynagrodzeniami poprzez zespół działań opisanych w §15 Regulaminu Porządkowego. W szczególności najważniejsze sprawy prowadzone to:
1)    kompletowanie we współpracy z kadrami dokumentacji płacowej,
2)    sporządzanie list wynagrodzeń i ZUS,
3)    przekazywanie wynagrodzeń na konta osobiste pracowników,
4)    rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
5)    przekazywanie informacji do ZUS i Urzędu Skarbowego,
6)    sporządzanie sprawozdań płacowych,
7)    prowadzenie dokumentacji płacowej,
8)    wydawanie zaświadczeń pracownikom,
9)    zabezpieczenie i archiwizacja dokumentów płacowych.

 

Nazwa dokumentu: Sekcja Kadr i Płac
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Myszkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2006-05-23 07:17:55
Data udostępnienia informacji: 2006-05-23 07:17:55
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-14 20:05:46

Wersja do wydruku...

corner   corner