logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Sekcją do spraw. administracji kieruje Kierownik Sekcji do spraw. administracji, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Godziny pracy Sekcji odpowiadają godzinom pracy pionu administracyjnego, a mianowicie 725 – 1500
Do zadań Sekcji w zakresie administracyjno-gospodarczym należy w szczególności:
1)  administrowanie nieruchomościami budowlanymi oraz prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji,
2)  prowadzenie spraw inwestycji budowlanych,
3)  prowadzenie gospodarki sprzętem technicznym (z wyłączeniem   pojazdów samochodowych), gospodarczym i biurowym, w tym prowadzenie pozaksięgowej ewidencji sprzętu stanowiącego środki trwałe, zlecanie napraw oraz likwidacja sprzętu zbędnego i wyeksploatowanego,
4) prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej obiektów budowlanych i instalacji technicznych, sprzętu komputerowego, gospodarczego i biurowego,
5) organizowanie i nadzorowanie robót gospodarczych na terenie WSPR,
6 prowadzenie spraw związanych z dozorem technicznym urządzeń oraz konserwacją i serwisem sprzętu medycznego,
7) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego,
8)zapewnienie ładu, porządku i czystości:
a. na terenie otwartym WSPR, to jest między innymi utrzymanie ciągów pieszych i komunikacyjnych, placów utwardzonych i terenów zieleni,
b. na terenie najbliższego otoczenia WSPR, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami,
9)  bezpośrednie administrowanie majątkowymi składnikami stanowiącymi wyposażenie pomieszczeń ogólnych budynku biurowego WSPR (hole, korytarze, sale itp.),
10)  prowadzenie spraw związanych z wynajmem czasowo niewykorzystanych pomieszczeń,
11) organizacja i nadzór nad ochroną mienia,
12)  prowadzenie gospodarki odzieżą roboczą i ochronną, w tym zapewnienie niezbędnej naprawy i czyszczenia,
13) prowadzenie gospodarki sprzętem komputerowym, znajomość tym usuwanie awarii tego sprzętu,
14)  administrowanie eksploatowanymi systemami informacyjnymi, w tym zapewnienie
15) poprawności ich funkcjonowania,
16)  zaopatrzenie pojazdów WSPR w paliwo,
17)  nadzór nad gospodarka materiałową, w tym opracowywanie zakładowych norm zużycia paliw silnikowych i zasad gospodarki tymi paliwami,
18)  prowadzenie pozaksięgowej ewidencji wszystkich pojazdów WSPR z uwzględnieniem cech identyfikacyjnych (fabrycznych i zakładowych) oraz podstawowej charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej,
19) organizowanie i nadzorowanie likwidacji wyeksploatowanych i zbędnych pojazdów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisów
20)  znajomość i stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie powierzonych zadań.

Nazwa dokumentu: Sekcja do spraw administracji
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Myszkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2006-05-23 07:21:02
Data udostępnienia informacji: 2009-08-05 22:47:09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 08:55:49

Wersja do wydruku...

corner   corner