logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących odział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Nabór na stanowisko: Kierowca-noszowy z dn. 07.09.2018
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów 

umowa o pracę

wymiar etatu –1

Wymagania niezbędne:

1. Uprawnienia diagnosty stacji kontroli pojazdów

2.Wykształcenie minimum średnie techniczne,  preferowane samochodowe

3. Umiejętność obsługi komputera  oraz urządzeń biurowych

4. Prawo jazdy  minimum kategoria „B”

5. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 Wymagania dodatkowe:

1. Kultura osobista oraz umiejętności komunikacyjne z klientami

2. Systematyczność, komunikatywność, sumienność, terminowość, dyspozycyjność, odporność na stres,

3. Doświadczenie w branży motoryzacyjnej

4. Znajomość obsługi urządzeń diagnostycznych

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów zgodnie z przepisami,

2 .Obsługa klientów stacji kontroli pojazdów,

3. Rozliczanie i fakturowanie świadczonych usług,

4. Monitorowanie i rozliczanie raportów,

5. Dbałość o porządek w miejscu pracy, utrzymywanie właściwego stanu technicznego urządzeń

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Równoważny czas pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny
 • Życiorys zawodowy- curriculum vitae.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   
  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
  Termin składania dokumentów: do 26.04.2018 r. do godz. 15:00
   
  Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. 5 Wieleńskiej Brygady AK 28b, 10-602 Olsztyn.
   
   Dokumenty: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)
   
  Wymagane dokumenty  należ składać w  zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:
   
  Dotyczy naboru na stanowisko pracy  Diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów.
   
  Wymagane dokumenty  aplikacyjne należy składać osobiście, za pośrednictwem innych osób w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B, 10-602 Olsztyn lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.
   
  Informacje dodatkowe:
  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne,  dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.
   
  Oferty, które wpłyną do WSPR po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nazwa dokumentu: Nabór na stanowisko - Diagnosta Stacji Kontroli Pojazdów
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Jóźwiak
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Idzkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Jóźwiak
Data wytworzenia informacji: 2018-04-17 14:54:54
Data udostępnienia informacji: 2018-04-17 14:54:54
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-17 15:07:34

Wersja do wydruku...

corner   corner