logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
   minus Zamówienia rok 2018
      plus SAP.221-1.2018 z dn. 02.02.2018r.
      plus SAP.221-2.2018 z dn. 14.02.2018r.
      plus SAP.221-3.2018 z dn. 28.03.2018
      plus SAP.221-4.2018 z dn. 05.04.2018
      plus SAP.221-5.2018 z dn. 10.04.2018
      plus SAP.221-6.2018 z 09.05.2018
      plus SAP.221-7.2018
      plus SAP.221-8.2018 z 08.08.2018
      minus SAP.221-9.2018 z 18.09.2018 r.
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
         minus Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
         minus Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
         minus Załącznik nr 1A - Formularz cenowy
         minus Załączniki do IDW
         minus Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
         minus Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO ZMIANIE w dniu 24.09.2018
         minus Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PO ZMIANIE W DNIU 24.09.2018
         minus Załącznik nr 1A do SIWZ po zmianie w dniu 24.09.2018
         minus Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
         minus Informacja z otwarcia ofert
         minus Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 8 i 9
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI NR 1 i 6
         minus Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 2, 3, 4, 5, 7
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
      plus SAP.221-10.2018 z dn. 01.10.2018r.
      plus SAP.221-11.2018
      plus SAP.221-12.2018
   minus Obowiązek informacyjny dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach ogłaszanych przez WSPR Olsztyn
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących odział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Nabór na stanowisko: Kierowca-noszowy z dn. 07.09.2018
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie nr 500229201-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 618503-N-2018
Data: 18/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Krajowy numer identyfikacyjny 51133293300000, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK  28B, 10-602   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 537 38 11, e-mail zamowienia@wspr.olsztyn.pl, faks 89 537 38 10.
Adres strony internetowej (url): pogotowie.olsztyn.sisco.info
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-26, godzina: 10:15,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-27, godzina: 12:15,

 źródło:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0b024e28-b3ae-49c5-9bec-20a529425c2b

Ilość odwiedzin: 48
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Skrócony opis: z dn. 24.09.2018
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Kalińska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kalińska
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Kalińska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 13:56:28
Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 13:56:28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-24 13:58:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner