logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących odział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Nabór na stanowisko: Kierowca-noszowy z dn. 07.09.2018
minus Nabór na stanowisko: Robotnik gospodarczy
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

 

Robotnik gospodarczy

umowa o pracę

wymiar etatu –1

 

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie minimum zawodowe;

Ukończone 21 lat;

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

Doświadczenie na podobnym stanowisku – min. rok

Dokładność

Rzetelność i odpowiedzialność

Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych

Umiejętność nawiązywania dobrych relacji ze współpracownikami.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach należących do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

 

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 

Praca robotnika gospodarczego

Jednozmianowy system pracy w godz. 7.00-15.00.

 

 

Wymagane dokumenty

 

  • List motywacyjny .
  • Życiorys zawodowy- curriculum vitae.
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

 

Termin składania dokumentów: do 07.12.2018r. do godz. 15-tej.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b,  10-602 Olsztyn.

 

Dokumenty: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 

 

Wymagane dokumenty należ składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy

w Sekcji Energetyczno-Remontowej

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, za pośrednictwem innych osób w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b, 10-602 Olsztyn lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne,  dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.

 

Oferty, które wpłyną do WSPR po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Ilość odwiedzin: 136
Nazwa dokumentu: Nabór na stanowisko: Robotnik gospodarczy
Skrócony opis: z dnia 26.11.2018
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Kalińska
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Myszkowski, Iwona Idzkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Kalińska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 11:56:34
Data udostępnienia informacji: 2018-11-26 11:56:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-26 12:00:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner