logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
minus KONKURSY OFERT 2018
   minus Konkurs ofert nr 1/2018 z dnia 22.01.2018
   minus Konkurs ofert nr 2/2018 z dnia 08.02.2018 r.
   minus KONKURS OFERT nr 2/2018 - SKR z dnia 27.02.2018
   minus KONKURS OFERT nr 3/2018 - SKR z dnia 27.02.2018
   minus Konkurs ofert nr 4/2018 z dnia 19.03.2018
   minus Konkurs ofert nr 5/2018 z 27.04.2018
   minus Konkurs ofert nr 6/2018 z 27.04.2018
   minus Konkurs ofert nr 7/2018 z dnia 21.06.2018
   minus Konkurs ofert nr 8/2018 z dnia 22.06.2018
   minus Konkurs ofert nr 9/2018 z dnia 03.07.2018
   minus Konkurs ofert nr 10/2018 z dnia 03.07.2018
   minus KONKURS OFERT 11/2018 – uzupełniający do konkursu 7/2018 z dnia 28.08.2018
   minus Konkurs ofert nr 12/2018 z dnia 18.10.2018
   minus Konkurs ofert nr 13/2018 z dnia 27.11.2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących odział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Nabór na stanowisko: Kierowca-noszowy z dn. 07.09.2018
minus Nabór na stanowisko: Robotnik gospodarczy
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK  28 b

 

Działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 i 4  27 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.z 2018, poz.160 z późn.zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT nr 13/2018

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu

z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

 

 

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia podpisania  do 31.12.2019r.

 

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert lub na stronie internetowej www.wspr.olsztyn.pl

 

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem zgodnym ze specyfikacją konkursu ofert- pkt IV ust.8 , należy składać w Sekcji Organizacyjnej - sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK  28 b od dnia 27.11.2018r. do 05.12.2018r. do godz. 15.

Otwarcie ofert nastąpi 06.12.2018r. o godz. 8:30 w siedzibie firmy.

 

Strony są związane ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany zapotrzebowanych godzin oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

 

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

 

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem:   http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/

 

Warunkiem podpisania umowy będzie: przedstawienie aktualniej polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz widniejący wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz  w przypadku pielęgniarek- Rejestrze Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek i Położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych .

 

Informacji udziela Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych- tel. 89 537 38 39

Załączniki do pobrania: 2018-11-27 12:55:04 - Specyfikacja konkursu ofert (28.43 kB)
2018-11-27 12:55:16 - formularz ofertowy (102.00 kB)
2018-11-27 12:55:27 - wzór umowy (35.06 kB)

Ilość odwiedzin: 1120
Nazwa dokumentu: Konkurs ofert nr 13/2018 z dnia 27.11.2018
Skrócony opis: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Kalińska
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Myszkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Kalińska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 12:51:05
Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 12:51:05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-27 13:00:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner