logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ / OPINIE
minus Formularz - zabezpieczenie medyczne imprezy/transportu sanitarnego
minus Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
minus ZAKUPY DO 30 000 EURO
   minus 2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-1.2019 z dnia 02.01.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-2.2019 z dnia 22.01.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-3.2019 z dnia 23.01.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-4.2019 z dnia 08.02.2019
      minus Postępowanie ofertowe SAP.225-5.2019 z dnia 05.03.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-6.2019 z dnia 06.03.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-7.2019 z dnia 19.03.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-8.2019 z dnia 19.03.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-9.2019 z dnia 21.03.2019
      minus Postępowanie ofertowe SAP.225-10.2019 z dnia 10.04.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-11.2019 z dnia 04.02.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-12.2019 z dnia 11.04.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-13.2019 z dnia 12.04.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-14.2019 z dnia 16.04.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-15.2019 z dnia 26.04.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-16.2019 z dnia 26.04.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-17.2019 z dnia 29.04.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-18.2019 z dnia 29.04.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-19.2019 z dnia 30.04.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-20.2019 z dnia 13.05.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-21.2019 z dnia 07.06.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-22.2019 z dnia 10.06.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-23.2019 z dnia 14.06.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-24.2019 z dnia 25.06.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-25.2019 z dn. 26.06.2019 r.
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-26.2019 z dnia 27.06.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-27.2019 z dnia 03.07.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-28.2019 z dnia 05.07.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-29.2019 z dnia 10.07.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-30.2019 z dnia 10.07.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-31.2019 z dnia 12.07.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-32.2019 z dnia 23.07.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-33.2019 z dnia 25.07.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-34.2019 z dnia 09.08.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-35.2019 z dn. 27.08.2019 r.
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-36.2019 z dnia 05.09.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-37.2019 z dnia 09.09.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-38.2019 z dnia 11.09.2019
      plus Zapytanie ofertowe SAP.225-39.2019 z dnia 16.09.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-40.2019 z dnia 19.09.2019
      plus Zapytania ofertowe SAP.225-41.2019 z dn. 19.09.2019 r.
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-42.2019 z dnia 26.09.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-43.2019 z dnia 26.09.2019
      plus Zapytanie ofertowe SAP.225-44.2019 z dn. 26.09.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-45.2019 z dn. 07.10.2019
      plus Zapytanie ofertowe SAP.225-46.2019 z dn. 10.10.2019
      minus Zapytanie ofertowe SAP.225-47.2019 z dnia 10.10.2019
   minus Obowiązek informacyjny dla Wykonawców, ktorzy biorą udział w postępowaniach poniżej 30 000 euro ogłaszanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA > ZAKUPY DO 30 000 EURO > 2019

Spis dokumentów:
1. Zapytanie ofertowe SAP.225-1.2019 z dnia 02.01.2019
świadczenie usługi zapewnienia dostępu do zróżnicowanych obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w O
2. Zapytanie ofertowe SAP.225-2.2019 z dnia 22.01.2019
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych, warsztatów szkoleniowyc
3. Zapytanie ofertowe SAP.225-3.2019 z dnia 23.01.2019
Zakup wraz z dostawą urządzeń komputerowych i radiowych
4. Zapytanie ofertowe SAP.225-4.2019 z dnia 08.02.2019
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego, w ramach organizowanych kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych, warsztatów szkoleniowych
5. Postępowanie ofertowe SAP.225-5.2019 z dnia 05.03.2019
Zakup licencji
6. Zapytanie ofertowe SAP.225-6.2019 z dnia 06.03.2019
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych
7. Zapytanie ofertowe SAP.225-7.2019 z dnia 19.03.2019
Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego dla WSPR w Olsztynie w podziale na 12 części
8. Zapytanie ofertowe SAP.225-8.2019 z dnia 19.03.2019
Świadczenie usług serwisowych oprogramowania ENOVA365 dla Wojewódzkiej stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
9. Zapytanie ofertowe SAP.225-9.2019 z dnia 21.03.2019
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych
10. Postępowanie ofertowe SAP.225-10.2019 z dnia 10.04.2019
Wykonanie kominiarskiego przeglądu technicznego przewodów kominowych - wentylacyjnych oraz wykonanie kominiarskiego przeglądu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych spalinowych w obiektach Wo
11. Zapytanie ofertowe SAP.225-11.2019 z dnia 04.02.2019
wykonanie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z urządzeń sozotechnicznych tj.: separatorów substancji ropopochodnych wraz z osadnikami.
12. Zapytanie ofertowe SAP.225-12.2019 z dnia 11.04.2019
Świadczenie usług serwisowych oprogramowania ENOVA365 dla Wojewódzkiej stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
13. Zapytanie ofertowe SAP.225-13.2019 z dnia 12.04.2019
Wykonanie usługi mycia okien w budynkach należących do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
14. Zapytanie ofertowe SAP.225-14.2019 z dnia 16.04.2019
dostawa oraz posadzenie 14 szt. drzew, w tym pielęgnacja nasadzeń
15. Zapytanie ofertowe SAP.225-15.2019 z dnia 26.04.2019
Dostawa oraz posadzenie 14 szt. drzew w gatunkach wymienionych w tabeli nr. 1, w tym pielęgnacja nasadzeń
16. Zapytanie ofertowe SAP.225-16.2019 z dnia 26.04.2019
Wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w ramach działań promocyjnych zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego B”
17. Zapytanie ofertowe SAP.225-17.2019 z dnia 29.04.2019
Wykonanie pomiarów elektrycznych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
18. Zapytanie ofertowe SAP.225-18.2019 z dnia 29.04.2019
Wykonanie okresowego przeglądu konserwacyjnego urządzeń klimatyzacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
19. Zapytanie ofertowe SAP.225-19.2019 z dnia 30.04.2019
Zakup i dostawa artykułów budowlanych
20. Zapytanie ofertowe SAP.225-20.2019 z dnia 13.05.2019
Zakup i dostawa odzieży ochronnej na motocykl dla ratowników medycznych
21. Zapytanie ofertowe SAP.225-21.2019 z dnia 07.06.2019
Zakup i dostawa odzieży roboczej dla diagnosty samochodowego
22. Zapytanie ofertowe SAP.225-22.2019 z dnia 10.06.2019
Zakup i dostawa artykułów budowlanych
23. Zapytanie ofertowe SAP.225-23.2019 z dnia 14.06.2019
Zakup i dostawa urządzeń komputerowych w podziale na 2 części
24. Zapytanie ofertowe SAP.225-24.2019 z dnia 25.06.2019
Przedłużenie licencji systemu ERP Enova 365
25. Zapytanie ofertowe SAP.225-25.2019 z dn. 26.06.2019 r.
zakup, dostawa, wdrożenie i szkolenie z oprogramowania do importowania danych z SWD PRM, analizowania i rozliczania się WSPR w Olsztynie z NFZ
26. Zapytanie ofertowe SAP.225-26.2019 z dnia 27.06.2019
Zakup i dostawa zabezpieczeń przeciwprzepięciowych do łączy sieciowych
27. Zapytanie ofertowe SAP.225-27.2019 z dnia 03.07.2019
Zakup i dostawa zabezpieczeń przeciwprzepięciowych do sieci LAN
28. Zapytanie ofertowe SAP.225-28.2019 z dnia 05.07.2019
Zakup i dostawa artykułów budowlanych
29. Zapytanie ofertowe SAP.225-29.2019 z dnia 10.07.2019
Zakup i dostawa odzieży ochronnej dla pracownika gospodarczego
30. Zapytanie ofertowe SAP.225-30.2019 z dnia 10.07.2019
Sukcesywny zakup oraz dostawa środków czystości i art. BHP
31. Zapytanie ofertowe SAP.225-31.2019 z dnia 12.07.2019
przeprowadzenie procesu recertyfikacyjnego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
32. Zapytanie ofertowe SAP.225-32.2019 z dnia 23.07.2019
Sukcesywny zakup oraz dostawa środków czystości i art. BHP
33. Zapytanie ofertowe SAP.225-33.2019 z dnia 25.07.2019
przeprowadzenie procesu recertyfikacyjnego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
34. Zapytanie ofertowe SAP.225-34.2019 z dnia 09.08.2019
Sukcesywny zakup oraz dostawa środków czystości i art. BHP
35. Zapytanie ofertowe SAP.225-35.2019 z dn. 27.08.2019 r.
Naprawa pokrycia dachowego budynku biurowego przy ulicy Pstrowskiego 28 B w Olsztynie
36. Zapytanie ofertowe SAP.225-36.2019 z dnia 05.09.2019
Usługa wynajmu terminali płatniczych wraz z usługami finansowymi
37. Zapytanie ofertowe SAP.225-37.2019 z dnia 09.09.2019
Naprawa pokrycia dachowego budynku biurowego przy ulicy Pstrowskiego 28 B w Olsztynie
38. Zapytanie ofertowe SAP.225-38.2019 z dnia 11.09.2019
Usługa wynajmu terminali płatniczych wraz z usługami finansowymi
39. Zapytanie ofertowe SAP.225-39.2019 z dnia 16.09.2019
rozbiórka nieczynnego komina stalowego, zlokalizowanego na terenie bazy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie, wraz z uprzednim wykonaniem dokumentacji techn
40. Zapytanie ofertowe SAP.225-40.2019 z dnia 19.09.2019
Zakup i dostawa zestawu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
41. Zapytania ofertowe SAP.225-41.2019 z dn. 19.09.2019 r.
Sukcesywny zakup i dostawy artykułów elektronicznych i oświetleniowych
42. Zapytanie ofertowe SAP.225-42.2019 z dnia 26.09.2019
Zakup i dostawa artykułów budowlanych
43. Zapytanie ofertowe SAP.225-43.2019 z dnia 26.09.2019
Wykonanie usługi polegającej na rozliczeniu projektu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przebudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe W
44. Zapytanie ofertowe SAP.225-44.2019 z dn. 26.09.2019
Sukcesywny zakup i dostawy artykułów elektrycznych i oświetleniowych
45. Zapytanie ofertowe SAP.225-45.2019 z dn. 07.10.2019
Zakup oraz sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do myjni samoobsługowej samochodowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w 2020 roku tj. sól tabletkowa
46. Zapytanie ofertowe SAP.225-46.2019 z dn. 10.10.2019
wykonanie, dostawa i zamontowanie 2 szt. bram zewnętrznych wjazdowych segmentowych z drzwiami serwisowymi
47. Zapytanie ofertowe SAP.225-47.2019 z dnia 10.10.2019
wykonanie okresowego rocznego przeglądu obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm. ) należących do Wojewódzkiej Stacji

Ilość odwiedzin: 13788
Nazwa dokumentu: 2019
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Kalińska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kalińska
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Kalińska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 12:41:41
Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 12:41:41
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-02 12:42:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner