logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ / OPINIE
minus Formularz - zabezpieczenie medyczne imprezy/transportu sanitarnego
minus Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
minus KONKURSY OFERT 2019
   minus KONKURS OFERT nr 1/2019 - uzupełniający do 14/2018
   minus KONKURS OFERT nr 2/2019
   minus KONKURS OFERT nr 3/2019
   minus KONKURS OFERT 4/2019
   minus KONKURS OFERT 5/2019 - ODWOŁANY
   minus KONKURS OFERT 6/2019 - ODWOŁANY
   minus KONKURS OFERT 7/2019 - ODWOŁANY
   minus KONKURS OFERT - UMOWA ZLECENIE - ODWOŁANY
   minus KONKURS OFERT 8/2019 - uzupełniający do 14/2018
   minus KONKURS OFERT 9/2019 - uzupełniający do 2/2019
   minus KONKURS OFERT - UMOWA ZLECENIE
   minus KONKURS OFERT nr 10/2019 – uzupełniający do konkursu 2/2019 z 11.01.2019 roku
   minus Konkurs ofert 11/2019 - uzupełniający do konkursu 2/2019 z 11.01.2019
   minus KONKURS OFERT 12/2019
   minus KONKURS OFERT 13/2019
   minus KONKURS OFERT nr 14/2019
   minus KONKURS OFERT nr 15/2019 z dnia 29.05.2019 - uzupełniający do konkursu 2/2019 z 11.01.2019
   minus KONKURS OFERT - UMOWA ZLECENIE - z dn. 06.06.2019 r.
   minus KONKURS OFERT nr 16/2019 z dn. 14.06.2019 (uzupełniający do konkursu 2/2019 z 11.01.2019 roku)
   minus KONKURS OFERT 17/2019 z dnia 17.06.2019
   minus KONKURS OFERT 18/2019 z dn. 25.06.2019
   minus KONKURS OFERT 19/2019 z dnia 17.07.2019
   minus KONKURS OFERT - UMOWA ZLECENIE z dnia 24.07.2019
   minus KONKURS OFERT 20/2019 z dnia 29.07.2019 - uzupelniajacy do 19/2019
   minus KONKURS OFERT 21/2019 z dnia 12.08.2019
   minus KONKURS OFERT nr 22/2019 z 20.08.2019 r. uzupełniający do konkursu 21/2019
   minus KONKURS OFERT nr 23/2019 z dnia 22.08.2019 r.
   minus KONKURS OFERT nr 24 z dn. 29.08.2019 r. uzupełniający do konkursu 21/2019 z dnia 12.08.2019 r.
   minus KONKURS OFERT nr 25/2019 uzupełniający do konkursu 21/2019
   minus KONKURS OFERT nr 26/2019 z dnia 18.09.2019
   minus KONKURS OFERT - UMOWA ZLECENIE - z dn. 20.09.2019r.
   minus KONKURS OFERT nr 27/2019 z dnia 25.09.2019 uzupełniający do konkursu 21/2019 z dnia 12.08.2019
   minus KONKURS OFERT NA STANOWISKO PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK
   minus KONKURS OFERT 28/2019 z dn. 15.10.2019r. (uzupełniający do konkursu 21/2019)
   minus Konkurs ofert - umowa zlecenie z dnia 30.10.2019
   minus KONKURS OFERT 29/2019 z dn. 08.11.2019r.
   minus KONKURS OFERT NR 30/2019 z dnia 28.11.2019
   minus KONKURS OFERT NR 31/2019 z dnia 28.11.2019
   minus KONKURS OFERT nr 32/2019 z dn. 29.11.2019
   minus KONKURS OFERT nr 33/2019 z 29.11.2019
   minus KONKURS OFERT - UMOWA ZLECENIE - z dn. 03.12.2019 r.
   minus KONKURS OFERT - UMOWA ZLECENIE - z dn. 03.12.2019 r.
   plus KONKURS OFERT nr 34/2019 z dn. 04.12.2019
   plus KONKURS OFERT nr 35/2019 z dn. 04.12.2019
   plus KONKURS OFERT nr 36/2019 z dn. 20.12.2019
   plus OGŁASZA KONKURS OFERT-UMOWA ZLECENIE
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK  28B

 

 

Działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 i 4  i 27 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.z 2018, poz.2190 z późniejszymi zmianami)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT 4/2019

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu w rejonie Giżycka.

 

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia podpisania do 31.12.2020r.

 

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert lub na stronie internetowej www.wspr.olsztyn.pl

 

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem zgodnym ze specyfikacją konkursu ofert- pkt IV ust.8 , należy składać w Sekcji Organizacyjnej - sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK  28B  lub przesłać drogą pocztową od dnia 18.02.2019r. do 25.02.2019r. do godz. 15.

Otwarcie ofert nastąpi 26.02.2019r. o godz. 08:30 w siedzibie firmy.

 

Strony są związane ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany zapotrzebowanych godzin oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

 

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

 

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem :   http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/

 

Warunkiem podpisania umowy będzie: przedstawienie aktualniej polisy obowiązkowego ubezpieczenia oraz widniejący wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Rejestrze Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

 

Informacji udziela Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych- tel. 89 537 38 38

Załączniki do pobrania: 2019-02-18 13:19:56 - formularz ofertowy (107.00 kB)
2019-02-18 13:19:23 - Specyfikacja konkursu ofert (81.00 kB)
2019-02-18 13:19:37 - wzór umowy (119.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1584
Nazwa dokumentu: KONKURS OFERT 4/2019
Skrócony opis: Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu w rejonie Giżycka
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Kalińska
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Myszkowski, Ewa Kołodziejczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Kalińska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-18 13:03:08
Data udostępnienia informacji: 2019-02-18 13:03:08
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-18 13:20:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner