logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ / OPINIE
minus Formularz - zabezpieczenie medyczne imprezy/transportu sanitarnego
minus Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
minus 2019
   minus Oferta pracy - Robotnik gospodarczy
   minus Oferta pracy - Pielęgniarka systemu/ Ratownik medyczny/ Ratownik medyczny-kierowca - ODWOŁANO
   minus OFERTA PRACY - ROBOTNIK GOSPODARCZY
   minus OFERTA PRACY: KIEROWCA NOSZOWY w Sekcji Transportu Sanitarnego
   minus OFERTA PRACY: KIEROWCA NOSZOWY w Sekcji Transportu Sanitarnego
   minus OFERTA PRACY: Dyspozytor Medyczny
   minus OFERTA PRACY: Kierowca-noszowy Sekcji Transportu Sanitarnego
   minus OFERTA PRACY: Kierowca-noszowy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Uwaga:

Zmieniono termin składania dokumentów.

_______________________________________________

Informujemy o terminach podpisania umów:

- w dniu 7 marca w godzinach 10.00-14.00 w Giżycku (sala biblioteki szpitala, ul. Warszawska 41),

- w dniu 8 marca w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie WSPR w Olsztynie (ul. Pstrowskiego 28b).

___________________________________________________

06.03.2019r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, iż z przyczyn niedających się wcześniej przewidzieć odwołuje podane terminy podpisania umów. Więcej informacji wkrótce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

08.03.2019

Zamieszczono informację o odwołaniu naboru ofert pracy

_________________________________________________________

Olsztyn, 27.02.2019r.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Pielęgniarka systemu/Ratownik medyczny/Ratownik medyczny-kierowca

umowa o pracę

wymiar etatu - pełny

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 roku  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2017, poz. 2195, z późn. zm.) lub

wykształcenie wymagane dla ratownika medycznego w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017, poz. 2195, z późn. zm.)

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Prawo jazdy kat. ,,B”, uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
 2. Doświadczenie w zespołach ratownictwa medycznego na terenie powiatu giżyckiego.
 3. Systematyczność, komunikatywność, sumienność, dyspozycyjność.
 4. Osoby zamieszkałe na terenie powiatu giżyckiego.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Praca w zespołach ratownictwa medycznego na terenie powiatu giżyckiego.

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Równoważny system czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy- curriculum vitae.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

 1. Termin składania dokumentów:

do 04.03.2019r. do godz. 10:00 - do 05.03.2019 do godziny 10:00 o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR. W przypadku złożenia oferty w postaci korespondencyjnej decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.

 1. Sposób składania:  
 • list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 

 • Wymagane dokumenty  aplikacyjne należy składać osobiście, za pośrednictwem innych osób lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:.

 

Dotyczy naboru na stanowisko pracy:
  Pielęgniarka systemu/Ratownik medyczny/Ratownik medyczny-kierowca*

 

* właściwe podkreślić

 

 1. Miejsce:

Sekretariat  - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

 

Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.

Oferty, które wpłyną do WSPR po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki do pobrania: 2019-03-08 11:07:55 - Zawiadomienie o odwołaniu naboru ofert pracy (28.82 kB)

Ilość odwiedzin: 2817
Nazwa dokumentu: Oferta pracy - Pielęgniarka systemu/ Ratownik medyczny/ Ratownik medyczny-kierowca - ODWOŁANO
Skrócony opis: z dn. 27.02.2019r.
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Idzkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Idzkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2019-02-27 11:17:52
Data udostępnienia informacji: 2019-02-27 11:17:52
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-08 11:10:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner