logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ / OPINIE
minus Formularz - zabezpieczenie medyczne imprezy/transportu sanitarnego
minus Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


INFORMACJE PODSTAWOWE > PRAWA PACJENTA

 

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
Od 6 listopada 2008 r. prawa pacjenta w polskim systemie prawnym są uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa obowiazuje od 5 czerwca 2009 r.

Do tej pory prawa pacjenta były rozproszone w wielu aktach prawnych, często wynikały z przepisów nakładających obowiązki na różne podmioty uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i z tego powodu były nie zawsze znane albo też nie rozumiane przez pacjentów.

Prawem pacjenta jest uprawnienie przysługujące w równym stopniu każdemu człowiekowi z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Każdy pacjent powinien znać swoje prawa i umieć z nich korzystać.
 
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych- art. 6, art. 7, art. 8
Prawo do informacji- art. 9, art. 10, art. 11, art. 12
Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych -art. 12 a
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji -art. 13, art.14
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych art. 15. art.16, art.17, art.18, art.19
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta art.20, art.21, art. 22
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej art. 23- art. 30a
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza art. 31, art. 32
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego art. 33- art. 35
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej art. 36- art. 38
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie art. 39, art.40

Teksty aktów prawnych zamieszczonych na stronie internetowej WSPR nie stanowią źródła prawa.

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane są w Dzienniku Ustaw (http://dziennikustaw.gov.pl) i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Rządowe Centrum Legislacji - http://rcl.gov.pl/.

Na sejmowej stronie internetowej http://isap.sejm.gov.pl/ znajduje się Baza - Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) zawierający - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. ISAP również nie jest źródłem prawa. Elektroniczna wersja tych wydawnictw ukazująca się na ww. stronie jest dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Ilość odwiedzin: 16170
Nazwa dokumentu: PRAWA PACJENTA
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Zakrzewska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2015-03-30 08:49:00
Data udostępnienia informacji: 2016-05-28 08:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-11 14:06:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner