logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

 

 


 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr4/2009
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (zbieranie pisemnych ofert ) na najem :
 
1. pomieszczenia magazynowego o powierzchni 300 m2.
Pomieszczenie zlokalizowane są w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b.
Istnieje możliwość podziału pomieszczeń na 2 po 150 m2
Oferta powinna zawierać cenę miesięcznego czynszu najmu za 1m² powierzchni magazynowej. Minimalna oferowana stawka 9,00 zł za 1 m2.Wynajmujący
do ceny najmu będzie doliczał opłatę za podatek od nieruchomości i opłaty
za media .Pomieszczenia można oglądać w dni robocze w godz. 800 – 1400
po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 539 27 36.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” w terminie do 30.06.2009 r do godziny 14 00. w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1430 dnia 10.06.2009r. O wynikach przetargu organizator przetargu zawiadomi oferentów na piśmie w terminie
do dnia 8.07.2009 r.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr5/2009
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (zbieranie pisemnych ofert ) na najem :
 
1. pomieszczenia magazynowego o powierzchni 504 m2 .
Pomieszczenie zlokalizowane są w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b.
Oferta powinna zawierać cenę miesięcznego czynszu najmu za 1m² powierzchni magazynowej. Minimalna oferowana stawka 9,00 zł za 1 m2.Wynajmujący
do ceny najmu będzie doliczał opłatę za podatek od nieruchomości i opłaty
za media .Pomieszczenia można oglądać w dni robocze w godz. 800 – 1400
po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 539 27 36.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” w terminie do 10.06.2009 r do godziny 14 00. w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1430 dnia 10.06.2009r. O wynikach przetargu organizator przetargu zawiadomi oferentów na piśmie w terminie
do dnia 15.06.2009 r.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” w terminie do 30.06.2009 r do godziny 14 00. w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1430 dnia 10.06.2009r. O wynikach przetargu organizator przetargu zawiadomi oferentów na piśmie w terminie
do dnia 8.07.2009 r.
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr 7/2009
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (zbieranie pisemnych ofert ) na najem :
1. pomieszczenia magazynowego o powierzchni 150 m2.
Pomieszczenie zlokalizowane są w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b.
Oferta powinna zawierać cenę miesięcznego czynszu najmu za 1m² powierzchni magazynowej. Minimalna oferowana stawka 9,00 zł za 1 m2.Wynajmujący
do ceny najmu będzie doliczał opłatę za podatek od nieruchomości i opłaty
za media .Pomieszczenia można oglądać w dni robocze w godz. 800 – 1400
po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 539 27 36.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” w terminie do 26.08.2009r do godziny 14 00. w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1430 dnia 26.08.2009. O wynikach przetargu organizator przetargu zawiadomi oferentów na piśmie w terminie
do dnia 31.08.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr 7/2009
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (zbieranie pisemnych ofert ) na najem :
 
1. pomieszczenia magazynowego o powierzchni 150 m2.
Pomieszczenie zlokalizowane są w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b.
Oferta powinna zawierać cenę miesięcznego czynszu najmu za 1m² powierzchni magazynowej. Minimalna oferowana stawka 9,00 zł za 1 m2.Wynajmujący
do ceny najmu będzie doliczał opłatę za podatek od nieruchomości i opłaty
za media .Pomieszczenia można oglądać w dni robocze w godz. 800 – 1400
po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 539 27 36.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” w terminie do 26.08.2009r do godziny 14 00. w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1430 dnia 26.08.2009. O wynikach przetargu organizator przetargu zawiadomi oferentów na piśmie w terminie
do dnia 31.08.2009 r.
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr 6/2009
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (zbieranie pisemnych ofert ) na najem :
 
1. pomieszczenia magazynowego o powierzchni 300 m2.
Pomieszczenie zlokalizowane są w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b.
Istnieje możliwość podziału pomieszczeń na 2 po 150 m2
Oferta powinna zawierać cenę miesięcznego czynszu najmu za 1m² powierzchni magazynowej. Minimalna oferowana stawka 9,00 zł za 1 m2.Wynajmujący
do ceny najmu będzie doliczał opłatę za podatek od nieruchomości i opłaty
za media .Pomieszczenia można oglądać w dni robocze w godz. 800 – 1400
po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 539 27 36.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” w terminie do 07.08.2009r do godziny 14 00. w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1430 dnia 07.08.2009. O wynikach przetargu organizator przetargu zawiadomi oferentów na piśmie w terminie
do dnia 10.08.2009 r.

 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr2/2009
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (zbieranie pisemnych ofert ) na najem :
 
1. pomieszczenia magazynowego o powierzchni 300 m2.
Pomieszczenie zlokalizowane są w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b.
Oferta powinna zawierać cenę miesięcznego czynszu najmu za 1m² powierzchni magazynowej. Minimalna oferowana stawka 9,00 zł za 1 m2.Wynajmujący do ceny najmu będzie doliczał opłatę za podatek od nieruchomości i opłaty za media .Pomieszczenia można oglądać w dni robocze w godz. 800 – 1400 po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 539 27 36.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” w terminie do 10.06.2009 r do godziny 14 00. w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1430 dnia 10.06.2009r. O wynikach przetargu organizator przetargu zawiadomi oferentów na piśmie w terminie do dnia 15.06.2009 r.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr3/2009
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (zbieranie pisemnych ofert ) na najem :
 
1. pomieszczenia magazynowego o powierzchni 504 m2 .
Pomieszczenie zlokalizowane są w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b.
Oferta powinna zawierać cenę miesięcznego czynszu najmu za 1m² powierzchni magazynowej. Minimalna oferowana stawka 9,00 zł za 1 m2.Wynajmujący do ceny najmu będzie doliczał opłatę za podatek od nieruchomości i opłaty za media .Pomieszczenia można oglądać w dni robocze w godz. 800 – 1400 po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 539 27 36.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” w terminie do 10.06.2009 r do godziny 14 00. w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1430 dnia 10.06.2009r. O wynikach przetargu organizator przetargu zawiadomi oferentów na piśmie w terminie do dnia 15.06.2009 r.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” w terminie do 10.06.2009 r do godziny 14 00. w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1430 dnia 10.06.2009r. O wynikach przetargu organizator przetargu zawiadomi oferentów na piśmie w terminie do dnia 15.06.2009 r.

 

Nazwa dokumentu: POZOSTAŁE
Podmiot udostępniający: WSPR OLSZTYN
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2008-03-04 07:48:45
Data udostępnienia informacji: 2008-03-04 07:48:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-17 13:11:50

Wersja do wydruku...

corner   corner