logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2018
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących odział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
minus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE PODSTAWOWE
   DANE PODSTAWOWE
   DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
   ORGANIZACJA
      Forma prawna
      Statut
      Regulamin Organizacyjny
      Regulamin wynagradzania
      Regulamin pracy
      Regulamin udzielania świadczeń socjalnych
      Kodeks etyczny
      Zarządzenie ocena pracownicza
      Regulamin korzystania z myjni samoobsługowej
   PRAWA PACJENTA
   MAJĄTEK JEDNOSTKI
      Majątek jednostki lata: 2017 - ...
      Majątek jednostki lata: 2006-2016
   ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
   SKARGI I WNIOSKI

KIEROWNICTWO ZAKŁADU
   Przyjmowanie interesantów
   Kontakt telefoniczny

RODO
   Ochrona Danych

RADA SPOŁECZNA
   Zadania Rady Społecznej
   Skład Rady Społecznej

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
   FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
   Udostępnianie dokumentacji medycznej

KONKURSY OFERT
   KONKURSY OFERT 2018
      Konkurs ofert nr 1/2018 z dnia 22.01.2018
      Konkurs ofert nr 2/2018 z dnia 08.02.2018 r.
      KONKURS OFERT nr 2/2018 - SKR z dnia 27.02.2018
      KONKURS OFERT nr 3/2018 - SKR z dnia 27.02.2018
      Konkurs ofert nr 4/2018 z dnia 19.03.2018
      Konkurs ofert nr 5/2018 z 27.04.2018
      Konkurs ofert nr 6/2018 z 27.04.2018
      Konkurs ofert nr 7/2018 z dnia 21.06.2018
      Konkurs ofert nr 8/2018 z dnia 22.06.2018
      Konkurs ofert nr 9/2018 z dnia 03.07.2018
      Konkurs ofert nr 10/2018 z dnia 03.07.2018
      KONKURS OFERT 11/2018 – uzupełniający do konkursu 7/2018 z dnia 28.08.2018
      Konkurs ofert nr 12/2018 z dnia 18.10.2018
      Konkurs ofert nr 13/2018 z dnia 27.11.2018
      Konkurs ofert nr 14/2018 z dnia19.12.2018
   KONKURSY OFERT 2019
      KONKURS OFERT nr 1/2019 - uzupełniający do 14/2018
      KONKURS OFERT nr 2/2019

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
      Zamówienia rok 2018
         SAP.221-1.2018 z dn. 02.02.2018r.
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-2.2018 z dn. 14.02.2018r.
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 2
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1
         SAP.221-3.2018 z dn. 28.03.2018
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Projekt budowlany
               TOM 1 - Architektura
               TOM 2 - Architektura cz. opisowa
               TOM 2 - Architektura rysunki
               TOM 3 - Konstrukcja
               TOM 4 - Sanitarna
               TOM 5 - Elektryczna
            Projekty wykonawcze
            Przedmiary robót
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO MODYFIKACJI
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy PO MODYFIKACJI
            Załączniki do IDW - PO MODYFIKACJI
            Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO MODYFIKACJI nr 2
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjasnienia treści SIWZ
            Zmiana treści SIWZ w zakresie zapisów dot. wadium
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         SAP.221-4.2018 z dn. 05.04.2018
            Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
            Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - wzór umowy
            Załączniki nr 1 - Formularz oferty
            Załącznik nr 2 - JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówieniowy)
            Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełnienia JEDZ opracowana przez UZP
            Załącznik nr 4 -Broszura informacyjna dot. ESPD
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert (+ oświadczenie)
            Obowiązek informacyjny dla Wykonawców, ktorzy biorą udział w postępowaniu (dot. RODO)
            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.UE
            Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-5.2018 z dn. 10.04.2018
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 1
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 2
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Zmiana treści SIWZ
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 2 - PO MOFYFIKACJI
            Załączniki do IDW - PO MODYFIKACJI
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-6.2018 z 09.05.2018
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO MODYFIKACJI nr 1
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PO MOFYFIKACJI nr 1
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy PO MODYFIKACJI nr 1
            Załączniki do IDW - PO MODYFIKACJI nr 1
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ nr 2
            Załączniki do IDW - PO MODYFIKACJI nr 2
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PO MOFYFIKACJI nr 2
            Informacja z otwarcia ofert
            Obowiązek informacyjny dla Wykonawców, ktorzy biorą udział w postępowaniu (dot. RODO)
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-7.2018
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO MODYFIKACJI nr 1
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PO MOFYFIKACJI nr 1
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy PO MODYFIKACJI nr 1
            Informacja z otwarcia ofert
            zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-8.2018 z 08.08.2018
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Projekt budowlany
            Projekty wykonawcze
            Przedmiary robót
            Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Dział nr I - Instrukcja dla wykonawców PO MODYFIKACJI nr 1
            Dział nr III - wzór umowy PO MODYFIKACJI nr 1
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
         SAP.221-9.2018 z 18.09.2018 r.
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załącznik nr 1A - Formularz cenowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO ZMIANIE w dniu 24.09.2018
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PO ZMIANIE W DNIU 24.09.2018
            Załącznik nr 1A do SIWZ po zmianie w dniu 24.09.2018
            Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
            Informacja z otwarcia ofert
            Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 8 i 9
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI NR 1 i 6
            Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 2, 3, 4, 5, 7
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-10.2018 z dn. 01.10.2018r.
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO MODYFIKACJI
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-11.2018
            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-12.2018
            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-13.2018 z dn. 26.11.2018
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Projekt budowlany
            Projekty Wykonawcze
            Przedmiary Robót
            Zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ + poglądowa wizualizacja pomieszczeń
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) - PO MODYFIKACJI 1
            Załączniki do IDW - PO MODYFIKACJI 1
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ + Dział nr II po modyfikacji
            Informacja z otwarcia ofert
            poprawiona informacja z otwarcia ofert
         SAP.221-14.2018 z dn. 28.11.2018
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            DZIAŁ NR II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -PO MODYFIKACJI nr 1
            Załączniki do IDW - PO MODYFIKACJI 1
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) PO MODYFIKACJI
            DZIAŁ NR II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -PO MODYFIKACJI nr 2
            Załączniki do IDW - PO MODYFIKACJI 2
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
            Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert
            Wyjaśnienia oraz zmianie treści SIWZ, zmian terminu składania ofert
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) - PO MODYFIKACJI 3
            DZIAŁ NR II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PO MODYFIKACJI nr 3
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy - PO MODYFIKACJI 3
            Załączniki do IDW - PO MODYFIKACJI 3
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Informacja z otwarcia ofert
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
         SAP.221-15.2018 z dn. 14.12.2018 r.
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            DZIAŁ NR II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki nr 1, 2, 3 do IDW
            Załącznik nr 4 - Formularz cenowy (sposób obliczenia ceny)
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            DZIAŁ NR II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PO MODYFIKACJI 1
            Załącznik nr 4 - Formularz cenowy (sposób obliczenia ceny) - PO MODYFIKACJI 1
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy - PO MODYFIKACJI 1
            Zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            DZIAŁ NR II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PO MODYFIKACJI 2
            Załącznik nr 4 - Formularz cenowy (sposób obliczenia ceny) - PO MODYFIKACJI 2
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 1-4, 7-9, 13, 15, 16
            Unieważnienie postępowania w zakresie Części 11
            Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 2, 3, 4, 9
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI NR 5
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI NR 6, 12
      Obowiązek informacyjny dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach ogłaszanych przez WSPR Olsztyn
   ZAKUPY DO 30 000 EURO
      2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-1.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-2.2018 z dnia 09.01.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-3.2018 z dn. 12.01.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-4.2018 z dn. 12.01.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-5.2018 z dn. 12.01.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-6.2018 z dnia 31.01.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-7.2018 z dnia 05.02.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-8.2018 z dnia 07.02.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-9.2018 z dnia 09.02.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-10.2018 z dnia 23.02.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-11.2018 z dnia 09.03.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-12.2018 z dnia 12.03.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-13.2018 z dnia 13.03.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-14.2018 z dnia 14.03.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-15.2018 z dnia 15.03.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-16.2018 z dnia 22.03.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-17.2018 z dnia 23.03.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-18.2018 z dnia 26.03.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-19.2018 z dnia 28.03.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-20.2018 z dnia 29.03.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-21.2018 z dnia 05.04.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-22.2018 z dnia 05.04.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-23.2018 z dnia 05.04.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-24.2018 z dnia 10.04.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-25.2018 z dnia 11.04.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-26.2018 z dn. 12.04.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-27.2018 z dnia 17.04.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-28.2018 z dnia 26.04.2018 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-29.2018 z dnia 04.05.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-30.2018 z dnia 04.05.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-31.2018 z dnia 11.05.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-32.2018 z dnia 11.05.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-33.2018 z dnia 16.05.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-34.2018 z dnia 24.05.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-35.2018 z dnia 05.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-36.2018 z dnia 07.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-37.2018 z dnia 07.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-38.2018 z dnia 08.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-39.2018 z dnia 08.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-40.2018 z dnia 14.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-41.2018 z dnia 14.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-42.2018 z dnia 15.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-43.2018 z dnia 18.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-44.2018 z dnia 18.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-45.2018 z dnia 20.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-46.2018 z dnia 21.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-47.2018 z dnia 26.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-48.2018 z dnia 29.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-49.2018 z dnia 29.06.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-50.2018 z dnia 03.07.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-51.2018 z dnia 13.07.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-52.2018 z dn. 13.07.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-53.2018 z dn. 26.07.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-54.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-55.2018 z 09.08.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-56.2018 z 10.08.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-57.2018 z dnia 13.08.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-58.2018 z dnia 28.08.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-59.2018 z dnia 28.09.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-60.2018 z dnia 03.10.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-61.2018 z dnia 04.10.2018r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-62.2018 z dnia 18.10.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-63.2018 z dnia 19.10.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-64.2018 z dnia 30.10.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-65.2018 z dnia 05.11.2018r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-66.2018 z dnia 06.11.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-67.2018 z dnia 08.11.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-68.2018 z 14.11.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.221-69.2018 z dn. 16.11.2018r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-70.2018 z dnia 16.11.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-71.2018 z 20.11.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.221-72.2018 z dn. 26.11.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-73.2018 z dnia 26.11.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-74.2018 z dnia 29.11.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-75.2018 z dnia 30.11.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.221-76.2018 z dn. 03.12.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.221-77.2018 z dn. 03.12.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-78.2018 z dnia 06.12.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-79.2018 z dnia 10.12.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.221-80.2018 z dn. 11.12.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-81.2018 z dnia 11.12.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-82.2018 z dnia 13.12.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-83.2018 z dnia 19.12.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-84.2018 z dnia 20.12.2018
      2019
         Zapytanie ofertowe SAP.225-1.2019 z dnia 02.01.2019
      Obowiązek informacyjny dla Wykonawców, ktorzy biorą udział w postępowaniach poniżej 30 000 euro ogłaszanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
   DIALOG TECHNICZNY
   OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
      Dzierżawa pomieszczeń
      OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr SAE.213-4.2017 z dn. 23.06.2017 ogłoszenie nieaktualne
         Formularz ofertowy
         Wzór umowy
      Ogłoszenie o wynajmie z dn. 08.01.2018
      Ogłoszenie o przetargu SAE.213.8.2018 z 26.04.2018 r.
   SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
      Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia warsztatu z dnia 17.01.2018
      Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia medycznego z dnia 23.11.2018
      3/2018 - Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia medycznego z dnia 03.12.2018
   PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
      Rok 2018
      Rok 2019
   OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
      WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH W SEZONIE LETNIM 2018

OFERTY PRACY
   obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących odział w postępowaniu rekrutacyjnym
   Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
   2019

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
   POLSKA -LITWA
   Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR

POMOCNE ADRESY
   POMOCNE ADRESY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
   Redakcja BIP
   Dostęp do informacji publicznej
      Ponowne wykorzystywanie informacji
      Dostęp do informacji publicznej
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

ARCHIWUM
corner   corner