logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
minus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny i mailowy
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2016
plus KONKURSY OFERT 2017
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus Nabór na stanowisko: Robotnik Gospodarczy
minus Nabór na stanowisko: Inspektor Sekcji Administracyjno - Eksploatacyjnej
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ARCHIWUM
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE PODSTAWOWE
   DANE PODSTAWOWE
   DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
   ORGANIZACJA
      Forma prawna
      Statut
      Regulamin Organizacyjny
      Regulamin wynagradzania
      Regulamin pracy
      Regulamin udzielania świadczeń socjalnych
      Kodeks etyczny
      Zarządzenie ocena pracownicza
      Regulamin korzystania z myjni samoobsługowej
   PRAWA PACJENTA
   MAJĄTEK JEDNOSTKI
   ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
   SKARGI I WNIOSKI

KIEROWNICTWO ZAKŁADU
   Przyjmowanie interesantów
   Kontakt telefoniczny i mailowy

RADA SPOŁECZNA
   Zadania Rady Społecznej
   Skład Rady Społecznej

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
   FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
   Udostępnianie dokumentacji medycznej

KONKURSY OFERT
   KONKURSY OFERT 2016
      Konkurs ofert nr 1
      Konkurs ofert nr 2/2016
         Wyniki konkursu
      Konkurs ofert nr 3/2016
      Konkurs ofert nr 4/2016
         Wyniki
      Konkurs ofert nr 5/2016
         Wyniki
      Konkurs ofert nr 6/2016
      Konkurs ofert nr 7/2016
      Konkurs ofert nr 8/2016z 13 05 2016
      Konkurs ofert nr 9/2016 - 13.05.2016
      Konkurs ofert nr 10/2016
      Konkurs ofert nr 11/2016
      Konkurs ofert nr 12/2016
      Konkurs ofert nr 13/2016
      Konkurs ofert nr 14/2016
      Konkurs ofert nr 15/2016 z 11.07.2016
      Konkurs ofert nr 16/2016
      Konkurs ofert nr 17/2016
      Konkurs ofert nr 18/2016
      Konkurs ofert nr 19/2016
      Konkurs ofert nr 20/2016
      Konkurs ofert nr 21/2016
      Konkurs ofert nr 22/2016
      Konkurs ofert nr 23/2016 z 22.09.2016
         Formularz ofertowy
         Specyfikacja - lekarz systemu
         Wzór umowy
      Konkurs ofert nr 24/2016 z 11.10.2016
         Wyniki konkursu
      Konkurs ofert nr 25/2016
         Wyniki konkursu
      Konkurs ofert nr 26/2016 z 16.11.2016
      Konkurs ofert nr 27/2016 z 16.11.2016
      Konkurs ofert nr 28/2016 z 28 11 2016
         Wyniki konkursu ofert nr 28/2016
      Konkurs ofert nr 29/2016 z dnia 28 11 2016
      Konkurs ofert nr 30/2016 z dnia 1 12 2016
      Konkurs ofert nr 31/2016 z dnia 5 12 2016
      Konkurs ofert nr 32/2016 z 05.12.2016 r.
         Wyniki konkursu ofert nr 32/2016
      Konkurs ofert nr 33/2016 z 6 12 2016
      Konkurs ofert nr 34/2016 z 6 12 2016
      Konkurs ofert nr 35/2016 z 6 12 2016
      KONKURS OFERT 36/2016 – uzupełniający do konkursu nr 26/2016 - z dn. 09.12.2016
      KONKURS OFERT nr 37/2016 - uzupełniający do konkursu nr 28/2016
      KONKURS OFERT nr 38/2016 - uzupełniający do konkursu nr 27/2016
      Konkurs ofert nr 39/2016 z dn. 20.12.2016 - uzupełniający do konkursu ofert nr 33/2016
   KONKURSY OFERT 2017
      Konkurs ofert nr 1/2017 z dnia 02.01.2017
      Konkurs ofert nr 2/2017 z dnia 17.01.2017 uzupełniający do konkursu nr 26/2016
      Konkurs ofert nr 3/2017 z dnia 14.02.2017
      Konkurs ofert nr 4/2017 z dnia 9.03.2017
      Konkurs ofert nr 5/2017 z dnia 9.03.2017
      Konkurs ofert nr 6 z dn. 16.05.2017
      Konkurs ofert nr 7 /2017 z dn. 08.06.2017
         Wyniki konkursu nr 7/2017
      Konkurs ofert nr 8/2017 z dn. 03.07.2017
      Konkurs ofert nr 9/2017 z dn. 24.10.2017
         Specyfikacja konkursu ofert
         Formularz ofertowy
         Projekt umowy
         Wyniki konkursu
      Konkurs ofert nr 10/2017 z dnia 13.12.2017

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
      Zamówienia rok 2017
         SAP.221-1.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Indstukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
            Informacja z otwarcia ofert
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 3
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1 oraz części nr 2
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-2.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Formularz cenowy
            Załączniki do IDW
            Zmiana treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-3.2017
            Ogłoszenie
            Dział nr I do SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II do SIWZ Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
            Unieważnienie w zakresie części nr 2
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania w zakresie części nr 1
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-4.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I do SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III do SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Dział nr I do SIWZ tj. Instrukcja dla Wykonawców - po modyfikacji
            Dział nr II do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji
            Dział nr III do SIWZ tj. Projekt umowy - po modyfikacji
            Załączniki do IDW - po modyfikacji
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania w zakresie części nr 1, 2 oraz 3
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-5.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Informacja z otwarcia ofert (poprawiona)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-6.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Wzór umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-7.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ
            Dział nr II Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III Projekt umowy
            Załączniki
            Zmiana treści SIWZ (zmiana załączników do IDW)
            Wyjaśnienie treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 2 oraz 4
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 oraz 3
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-8.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja
            Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 1 i 2
         SAP.221-9.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
            Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Projekt umowy
            Załącznik nr 1 - Formularz oferty
            Załącznik nr 2 - espd - Jednolity Europejski Dokument Zamówieniowy (JEDZ)
            Załącznik nr 3- Instrukcja wypełniania JEDZ
            Załącznik nr 4 - Broszura informacyjna dot. ESPD
            Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
            Dział nr II Projekt umowy - MODYFIKACJA
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE
         SAP.221-10.2017
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-11.2017
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-12.2017
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-13.2017
            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-14.2017
            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-15.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-16.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-17.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
            Informacja z otwracia ofert
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania
            Informacja o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-18.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 1 oraz 2
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-19.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
            załączniki do IDW (nr 2, nr 3)
            Zmiana treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-20.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Załącznik nr 1A - Formularz cenowy
            Informacja z otwarcia ofert
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 8, 9
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1-7
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-21.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-22.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-23.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. terminu składania i otwarcia ofert)
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
            Informacja o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-24.2017
            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-25.2017
            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki
            Ogłoszenie o udzielenie zamówienia
      Zamówienia rok 2018
   ZAKUPY DO 30 000 EURO
      2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-1.2017 z dn. 02.01.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-2.2017 z dnia 05.01.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-3.2017 z dnia 12.01.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-4.2017 z dnia 17.01.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-5.2017 z dnia 17.01.2017
         Postępowanie ofertowe SAP.225-6.2017 z dnia 20.01.2017 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-7.2017 z dnia 27.01.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-8.2017 z dnia 02.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-9.2017 z dnia 09.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-10.2017 z dnia 22.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-11.2017 z dnia 23.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-12.2017 z dnia 28.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-13.2017 z dnia 28.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-14.2017 z dnia 02.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-15.2017 z dnia 09.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-16.2017 z dnia 10.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-17.2017 z dnia 10.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-18.2017 z dnia 16.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-19.2017 z dnia 17.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-20.2017 z dnia 17.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-21.2017 z dnia 17.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-22.2017 z dnia 20.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-23.2017 z dnia 20.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-24.2017 z dnia 24.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-25.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-26.2017 z dnia 29.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-27.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-28.2017 z dnia 31.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-29.2017 z dnia 03.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-30.2017 z dnia 10.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-31.2017 z dn. 10.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-33.2017 z dnia 12.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-34.2017 z dnia 13.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-35.2017 z dnia 18.04.2017 r.
            Wyjaśnienia treści postępowania ofertowego
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-36.2017 z dnia 18.04.2017
            Wyjaśnienia treści postępowania ofertowego
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-37.2017 z dnia 19.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-38.2017 z dnia 19.04.2017
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapytania ofertowego
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-39.2017 z dn. 20.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-40.2017 z dnia 21.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-41.2017 z dn. 24.04.2017
         Postępowanie ofertowe SAP.225-42.2017 z dn. 28.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-43.2017 z dnia 28.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-44.2017 z dnia 28.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-45.2017 z dnia 02.05.2017
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-46.2017 z dnia 05.05.2017 r.
            Wyjaśnienia treści zapytania oferowego
         Zapytanie ofertowe SAP.225-47.2017 z dnia 08.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-48.2017 z dnia19.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-49.2017 z dn. 22.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-50.2017 z dnia 23.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-51.2017 z dnia 26.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-52.2017 z dnia 30.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-53.2017 z dnia 31.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-54.2017 z dnia 06.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-55.2017 z dnia 06.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-56.2017 z dnia 09.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-57.2017 z dnia 19.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-58.2017 z dnia 23.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-59.2017 z dnia 23.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-60.2017 z dn. 26.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-61.2017 z dnia 05.07.2017
            Informacja o unieważnieniu postępowaniu
         Zapytanie ofertowe SAP.225-62.2017 z dnia 11.07.2017 r.
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-63.2017 z dnia 20.07.2017
            Informacja z otwracia ofert
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-64.2017 z dnia 10.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-65.2017 z dnia 10.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-66.2017 z dnia 17.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-67.2017 z dnia 18.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-68.2017 z dnia 21.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-69.2017
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-70.2017 z dn. 24.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-71.2017 z dnia 25.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-72.2017
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-73.2017 z dnia 14.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-74.2017 z dnia 21.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-75.2017 z dnia 22.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-76.2017 z dnia 22.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-77.2017 z dnia 26.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-78.2017 z dnia 27.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-79.2017 z dnia 17.10.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-80.2017 z dnia 23.10.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-81.2017 z dnia 27.10.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-82.2017 z dnia 03.11.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-83.2017 z dnia 20.11.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-84.2017 z dnia 20.11.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-85.2017 z dnia 24.11.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-86.2017 z dnia 27.11.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-87.2017 z dnia 30.11.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-88.2017 z dnia 14.12.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-89.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-90.2017 z dnia 15.12.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-91.2017 z dnia 18.12.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-92.2017
      2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-1.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-2.2018 z dnia 09.01.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-3.2018 z dn. 12.01.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-4.2018 z dn. 12.01.2018
         Zapytanie ofertowe SAP.225-5.2018 z dn. 12.01.2018
   DIALOG TECHNICZNY
   OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
      Dzierżawa pomieszczeń
      Ogłoszenie o przetargu nr: SAE.213-5.2017 z dn. 09.10.2017 - ogłoszenie nieaktualne
      Ogłoszenie o przetargu nr: SAE.213-6.2017 z dn. 09.10.2017 - ogłoszenie nieaktualne
      Ogłoszenie o wynajmie z dn. 08.01.2018
   SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
      Sprzedaż śwodków trwałych i wyposażenia warsztatu - z dnia 21.12.2017
      Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia warsztatu z dnia 17.01.2018
   PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
      Rok 2018

OFERTY PRACY
   Nabór na stanowisko: Robotnik Gospodarczy
   Nabór na stanowisko: Inspektor Sekcji Administracyjno - Eksploatacyjnej

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
   POLSKA -LITWA

POMOCNE ADRESY
   POMOCNE ADRESY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
   Redakcja BIP
   Dostęp do informacji publicznej
      Ponowne wykorzystywanie informacji
      Dostęp do informacji publicznej
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja

ARCHIWUM
corner   corner