logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
minus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny i mailowy
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2016
plus KONKURSY OFERT 2017
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus Nabór na stanowisko: Robotnik Gospodarczy
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ARCHIWUM
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE PODSTAWOWE
   DANE PODSTAWOWE
   DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
   ORGANIZACJA
      Forma prawna
      Statut
      Regulamin Organizacyjny
      Regulamin wynagradzania
      Regulamin pracy
      Regulamin udzielania świadczeń socjalnych
      Kodeks etyczny
      Zarządzenie ocena pracownicza
      Regulamin korzystania z myjni samoobsługowej
   PRAWA PACJENTA
   MAJĄTEK JEDNOSTKI
   ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
   SKARGI I WNIOSKI

KIEROWNICTWO ZAKŁADU
   Przyjmowanie interesantów
   Kontakt telefoniczny i mailowy

RADA SPOŁECZNA
   Zadania Rady Społecznej
   Skład Rady Społecznej

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
   FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
   Udostępnianie dokumentacji medycznej

KONKURSY OFERT
   KONKURSY OFERT 2016
      Konkurs ofert nr 1
      Konkurs ofert nr 2/2016
         Wyniki konkursu
      Konkurs ofert nr 3/2016
      Konkurs ofert nr 4/2016
         Wyniki
      Konkurs ofert nr 5/2016
         Wyniki
      Konkurs ofert nr 6/2016
      Konkurs ofert nr 7/2016
      Konkurs ofert nr 8/2016z 13 05 2016
      Konkurs ofert nr 9/2016 - 13.05.2016
      Konkurs ofert nr 10/2016
      Konkurs ofert nr 11/2016
      Konkurs ofert nr 12/2016
      Konkurs ofert nr 13/2016
      Konkurs ofert nr 14/2016
      Konkurs ofert nr 15/2016 z 11.07.2016
      Konkurs ofert nr 16/2016
      Konkurs ofert nr 17/2016
      Konkurs ofert nr 18/2016
      Konkurs ofert nr 19/2016
      Konkurs ofert nr 20/2016
      Konkurs ofert nr 21/2016
      Konkurs ofert nr 22/2016
      Konkurs ofert nr 23/2016 z 22.09.2016
         Formularz ofertowy
         Specyfikacja - lekarz systemu
         Wzór umowy
      Konkurs ofert nr 24/2016 z 11.10.2016
         Wyniki konkursu
      Konkurs ofert nr 25/2016
         Wyniki konkursu
      Konkurs ofert nr 26/2016 z 16.11.2016
      Konkurs ofert nr 27/2016 z 16.11.2016
      Konkurs ofert nr 28/2016 z 28 11 2016
         Wyniki konkursu ofert nr 28/2016
      Konkurs ofert nr 29/2016 z dnia 28 11 2016
      Konkurs ofert nr 30/2016 z dnia 1 12 2016
      Konkurs ofert nr 31/2016 z dnia 5 12 2016
      Konkurs ofert nr 32/2016 z 05.12.2016 r.
         Wyniki konkursu ofert nr 32/2016
      Konkurs ofert nr 33/2016 z 6 12 2016
      Konkurs ofert nr 34/2016 z 6 12 2016
      Konkurs ofert nr 35/2016 z 6 12 2016
      KONKURS OFERT 36/2016 – uzupełniający do konkursu nr 26/2016 - z dn. 09.12.2016
      KONKURS OFERT nr 37/2016 - uzupełniający do konkursu nr 28/2016
      KONKURS OFERT nr 38/2016 - uzupełniający do konkursu nr 27/2016
      Konkurs ofert nr 39/2016 z dn. 20.12.2016 - uzupełniający do konkursu ofert nr 33/2016
   KONKURSY OFERT 2017
      Konkurs ofert nr 1/2017 z dnia 02.01.2017
      Konkurs ofert nr 2/2017 z dnia 17.01.2017 uzupełniający do konkursu nr 26/2016
      Konkurs ofert nr 3/2017 z dnia 14.02.2017
      Konkurs ofert nr 4/2017 z dnia 9.03.2017
      Konkurs ofert nr 5/2017 z dnia 9.03.2017
      Konkurs ofert nr 6 z dn. 16.05.2017
      Konkurs ofert nr 7 /2017 z dn. 08.06.2017
         Wyniki konkursu nr 7/2017
      Konkurs ofert nr 8/2017 z dn. 03.07.2017
      Konkurs ofert nr 9/2017 z dn. 24.10.2017
         Specyfikacja konkursu ofert
         Formularz ofertowy
         Projekt umowy
         Wyniki konkursu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
      Zamówienia rok 2016
         SAP.221-1.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana terminu składania ofert
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            SIWZ po MODYFIKACJI
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-2.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-3.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
            SIWZ po MODYFIKACJI nr 1
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjasnienia oraz zmiana treści SIWZ
            SIWZ po MODYFIKACJI nr 2
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            SIWZ po MODYFIKACJI nr 3
            Ogłosznie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana treści SIWZ
            Wyjasnienia oraz zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
            Ogłosznie o zmianie ogłoszenia
            SIWZ po MODYFIKACJI nr 4
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-4.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert
            Ogłosznie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            SIWZ po MODYFIKACJI nr 1
            Pismo
            SIWZ po MODYFIKACJI nr 2
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-5.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
            Załączniki do SIWZ od załącznika nr 9 do 41
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         SAP.221-6.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
            Załączniki do SIWZ od nr 9 do 41
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         SAP.221-7.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            SIWZ SAP.221-7.2016
            Załączniki do SIWZ od załącznika nr 9 do 41
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-8.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-9.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
            Dokumentacja techniczna
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-10.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
            Dokumentacja techniczna
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-11.2016
            Ogłoszenie
            Dział nr I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Zmiana treści SIWZ
            Zmieniony załącznik nr 5 do IDW
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-12.2016
            Ogłoszenie przekazane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Załączniki do IDW
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Jednolity Europejski Dokument Zamówieniowy
            Informacja o zmianach treści ogłoszenia (przekazana Urzędowi Publikacji UE)
            Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Zmiana: Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Zmiana: Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-13.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Załączniki do IDW
            Załącznik nr 1A- Formularz cenowy dla Części 1-8 (excel)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Zmiana treści SIWZ - dot. Załącznika nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
            Informacja z otwarcia ofert
            Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 7, nr 8
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1-6
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-14.2016
            Ogłoszenie
            Dział nr I Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II Opis przedmiotu zamówienia
            Załącznik nr 1 Oferty Wykonawcy
            Załącznik nr 1A Formularz cenowy
            Załączniki do IDW
            Dział nr III Projekt umowy
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Zmieniony Dział nr II do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Zmieniony Załącznik nr 1a- Formularz cenowy
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1 oraz 2
         SAP.221-15.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Załączniki do IDW
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (Dział nr II, Załącznik 1A)
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana treści SIWZ - termin składania ofert
            Zmiana treści SIWZ (SIWZ PO MODYFIKACJI)
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 1, oraz o unieważnieniu postep. w zakresie Części nr 2
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (w zakresie Części nr 1)
         SAP.221-16.2016
            Ogłoszenie
            Dział nr I do SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III do SIWZ - Projekt umowy
            Załącznik nr 1 do IDW - Formularz ofertrowy
            Załączniki do IDW
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-17.2016
            Ogłoszenie
            Dział nr I do SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-18.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         SAP.221-19.2016
            Ogłoszenie
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         SAP.221-20.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I do SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III Projekt umowy
            Załącznik nr 1a - Formularz cenowy (w zakresie części nr 1)
            Załącznik nr 1b - Formularz cenowy (w zakresie cześci nr 2)
            Załącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1 i 2
         SAP.221-21.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I do SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III do SIWZ Projekt umowy
            Załącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowy
            Załącznik nr 1a do IDW Formularz dot. zaoferowanego asortymentu
            Załączniki do IDW
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ
            Zmieniony w dniu 14.12.2016 r. Dział nr II do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia
            Zmieniony w dniu 14.12.2016 r. Załącznik nr 1a Formularz cenowy
            Informacja z otwracia ofert
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu
         SAP.221-22.2016
            Ogłoszenie
            Dział nr I do SIWZ Instrukacja dla Wykonawców
            Dział nr II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III do SIWZ Projekt umowy
            Załącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowy
            Załączniki do IDW
            Załącznik nr 1a Formularz cenowy
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Zmieniony Załącznik nr 1a do IDW Formularz cenowy
            Zmieniony Dział nr II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
            Zmieniony Dział nr III do SIWZ Projekt umowy
            Informacja z otwarcia ofert
            Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 26
            Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 28
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-23.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert)
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-24.2016
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-25.2016
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-26.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-27.2016
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP. 221-28.2016
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-29.2016
            Ogłoszenie
            Dział nr I do SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III do SIWZ Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Załącznik nr 6 do IDW Opis oferowanego produktu
            Dokumentacja techniczna
            Kosztorys ofertowy
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (zmiana Kosztorysu ofertowego)
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ
            Zmieniony Dział nr II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
            Zmieniony Dział nr III do SIWZ Projekt umowy
            Edytowalne załączniki do IDW
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Dział nr II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
            Informacja z otwarcia ofert
            Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
            Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            Ogłoszenie o zmianie umowy
         SAP.221-30.2016
            Ogłoszenie
            Dział nr I do SIWZ IDW
            Dział nr II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III do SIWZ Projekt umowy
            Załącznik nr 1a Formularz cenowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (zmiana: Załącznik nr 1A, Dział nr II)
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Informacja z otwracia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-31.2016
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opie przedmiotu zamówienia
            Dział nr III- projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Załącznik nr 1A - Formularz cenowy
            Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składani ofert)
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ z dn. 09.01.2017
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Zmiana treści SIWZ (w zakresie Części nr 1) z dn. 12.01.2017
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie CZĘŚCI nr 2
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 1
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
      Zamówienia rok 2017
         SAP.221-1.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Indstukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
            Informacja z otwarcia ofert
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 3
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1 oraz części nr 2
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-2.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Formularz cenowy
            Załączniki do IDW
            Zmiana treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-3.2017
            Ogłoszenie
            Dział nr I do SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II do SIWZ Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
            Unieważnienie w zakresie części nr 2
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania w zakresie części nr 1
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-4.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I do SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III do SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Dział nr I do SIWZ tj. Instrukcja dla Wykonawców - po modyfikacji
            Dział nr II do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji
            Dział nr III do SIWZ tj. Projekt umowy - po modyfikacji
            Załączniki do IDW - po modyfikacji
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania w zakresie części nr 1, 2 oraz 3
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-5.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Informacja z otwarcia ofert (poprawiona)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-6.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Wzór umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-7.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ
            Dział nr II Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III Projekt umowy
            Załączniki
            Zmiana treści SIWZ (zmiana załączników do IDW)
            Wyjaśnienie treści SIWZ
            Informacja z otwarcia ofert
            Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 2 oraz 4
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 oraz 3
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-8.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja
            Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 1 i 2
         SAP.221-9.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
            Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
            Dział nr II SIWZ - Projekt umowy
            Załącznik nr 1 - Formularz oferty
            Załącznik nr 2 - espd - Jednolity Europejski Dokument Zamówieniowy (JEDZ)
            Załącznik nr 3- Instrukcja wypełniania JEDZ
            Załącznik nr 4 - Broszura informacyjna dot. ESPD
            Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
            Dział nr II Projekt umowy - MODYFIKACJA
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE
         SAP.221-10.2017
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-11.2017
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-12.2017
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-13.2017
            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-14.2017
            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-15.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-16.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I - Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Informacja z otwarcia ofert
            Unieważnienie postępowania
         SAP.221-17.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
            Informacja z otwracia ofert
            Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania
            Informacja o udzieleniu zamówienia
         SAP.221-18.2017
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Dział nr I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców
            Dział nr II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
            Dział nr III SIWZ - Projekt umowy
            Załączniki do IDW
            Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 1 oraz 2
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   ZAKUPY DO 30 000 EURO
      2016
         Zapytanie ofertowe 2/ZO/2016
         Zapytanie ofertowe 4/ZO/2016 z dn. 14.01.2016
         Zapytanie ofertowe 9/ZO/2016 z dn. 15.02.2016
         Zapytanie ofertowe 10/ZO/2016 z dn.22.02.2016
         Zapytanie ofertowe 12/ZO/2016 z dn. 23.02.2016
         Zapytanie ofertowe 3/ZO/2016 z dn. 24.02.2016 r.
         Zapytanie ofertowe nr 15/ZO/2016 z dn. 09.03.2016r.
         ZAPYTANIE OFERTOWE 19/ZO/2016 z dnia 1 04 2016
         Zapytanie ofertowe nr 20/ZO/2016 z dn. 08.04.2016r.
         Zapytanie ofertowe nr 21/ZO/2016 z dn.11.04.2016
         Zapytanie ofertowe nr 22/ZO/2016 z dn.11.04.2016
         Zapytanie ofertowe nr 23/ZO/2016 z dn.13.04.2016
         ZAPYTANIE OFERTOWE 24/ZO/2016
         Zapytanie ofertowe nr 25/ZO/2016 z dn.19.04.2016
         Zapytanie ofertowe 26/ZO/2016 z 20.04.2016
         Zapytanie ofertowe 27/ZO/2016 z dn. 20.04.2016
         Zapytanie ofertowe 28/ZO/2016 z 04.05.2016
         Zapytanie ofertowe 29/ZO/2016 z 06.05.2016
         Zapytanie ofertowe 30/ZO/2016 z 12.05.2016
         Zapytanie ofertowe 31/ZO/2016 z dn. 13.05.2016
         Zapytanie ofertowe 32/ZO/2016 z dn. 13.05.2016
         Zapytanie ofertowe 33/ZO/2016 z dn. 16.05.2016
         Zapytanie ofertowe 34/ZO/2016 z dn. 17.05.2016
         Zapytanie ofertowe 35/ZO/2016 z dn. 17.05.2016
         Zapytanie ofertowe 36/ZO/2016 z dn. 18.05.2016
         Zapytanie ofertowe 37/ZO/2016 z dn. 30.05.2016
         ZAPYTANIE OFERTOWE 38/ZO/2016
         Zapytanie ofertowe 39/ZO/2016 z dn. 03.06.2016
         Zapytanie ofertowe 41/ZO/2016 z dn.07.06.2016
         Zapytanie ofertowe 46/ZO/2016 z dn. 29.06.2016
         Zapytanie ofertowe 47/ZO/2016 z dn. 29.06.2016
         Zapytanie ofertowe 48/ZO/2016 z 04.07.2016
         Zapytanie ofertowe 49/ZO/2016 z dn. 07.07.2016
         Zapytanie ofertowe 50/ZO/2016 z dn. 07.07.2016
         Zapytanie ofertowe 52/ZO/2016 z dn. 15.07.2016
         Zapytanie ofertowe 54/ZO/2016 z dn. 23.08.2016
            Unieważnienie postępowania z dn. 12.09.2016
         Zapytanie ofertowe 55/ZO/2016 z 12.09.2016
            Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
            Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
            Załącznik nr 3 - wzór umowy
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe 56/ZO/2016 z dn. 15.09.2016
            Unieważnienie postępowania z dnia 03.10.2016 r.
         Zapytanie ofertowe 57/ZO/2016 z dn. 16.09.2016
            Unieważnienie postępowania z dnia 23.09.2016 r.
         Zapytanie ofertowe 58/ZO/2016 z dn. 27.09.2016
            Unieważnienie postępowania z dnia 03.10.2016 r.
         Zapytanie ofertowe 59/PO/2016 z dnia 28.09.2016
            Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
            Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
            Wjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 03.10.2016 r.
            Zmiana terminu składania ofert
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe 60/ZO/2016 z dn. 29.09.2016 r.
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe 61/PO/2016
            Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
            Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
            Załącznik nr 3 - wzór umowy
            Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego
            Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
            Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP 62/PO/2016 z dnia 30.09.2016 r.
            Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 05.10.2016 r.
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP 63/PO/2016 z dnia 03.10.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 64/PO/2016 z dn. 04.10.2016 r.
            Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 06.10.2016 r.
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         Zapytanie ofertowe SAP 65/PO/2016 z dnia 12.10.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 66/PO/2016 z dnia 17.10.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 67/PO/2016 z dn. 24.10.2016
         Zapytanie ofertowe SAP 68/PO/2016 z dn. 31.10.2016
         Zapytanie ofertowe SAP 69/PO/2016 z dnia 07.11.2016 r.
            Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 14.11.2016 r.
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe nr SAP 70/PO/2016 z dnia 07.11.2016 r.
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe nr SAP 71/PO/2016 z dnia 08.11.2016 r.
            Załącznik nr 1
            Stan istniejący
            Stan po przebudowie
            Załącznik nr 2
            Załącznik nr 3
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP 72/PO/2016 z dnia 08.11.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 73/PO/2016 z dnia 09.11.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 74/PO/2016 z dnia 09.11.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 75/PO/2016 z dnia 10.11.2016 r.
         Zapytanie ofertowe 76/PO/2016 z dn. 15.11.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 77/PO/2016 z dnia 21.11.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 78/PO/2016 z dn. 22.11.2016
         Zapytanie ofertowe SAP 79/PO/2016 z dn. 01.12.2016
         Zapytanie ofertowe SAP 80/PO/2016 z dnia 08.12.2016
         Zapytanie ofertowe SAP 82/PO/2016 z dnia 09.12.2016
         Zapytanie ofertowe SAP 83/PO/2016 z dnia 16.12.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 84/PO/2016 z dn. 15.12.2016
         Zapytanie ofertowe 85/PO/2016 z dnia 16.12.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 86/PO/2016 z dn. 16.12.2016
         Zapytanie ofertowe SAP 87/PO/2016 z dnia 22.12.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 88/PO/2016 z dn. 22.12.2016
         Zapytanie ofertowe SAP 89/PO/2016 z dnia 22.12.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 90/PO/2016 z dnia 23.12.2016 r.
         Zapytanie ofertowe SAP 91/PO/2016 z dn. 30.12.2016
         Zapytanie ofertowe SAP 92/PO/2016 z dnia 30.12.2016 r.
      2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-1.2017 z dn. 02.01.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-2.2017 z dnia 05.01.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-3.2017 z dnia 12.01.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-4.2017 z dnia 17.01.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-5.2017 z dnia 17.01.2017
         Postępowanie ofertowe SAP.225-6.2017 z dnia 20.01.2017 r.
         Zapytanie ofertowe SAP.225-7.2017 z dnia 27.01.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-8.2017 z dnia 02.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-9.2017 z dnia 09.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-10.2017 z dnia 22.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-11.2017 z dnia 23.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-12.2017 z dnia 28.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-13.2017 z dnia 28.02.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-14.2017 z dnia 02.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-15.2017 z dnia 09.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-16.2017 z dnia 10.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-17.2017 z dnia 10.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-18.2017 z dnia 16.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-19.2017 z dnia 17.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-20.2017 z dnia 17.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-21.2017 z dnia 17.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-22.2017 z dnia 20.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-23.2017 z dnia 20.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-24.2017 z dnia 24.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-25.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-26.2017 z dnia 29.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-27.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-28.2017 z dnia 31.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-29.2017 z dnia 03.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-30.2017 z dnia 10.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-31.2017 z dn. 10.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-33.2017 z dnia 12.03.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-34.2017 z dnia 13.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-35.2017 z dnia 18.04.2017 r.
            Wyjaśnienia treści postępowania ofertowego
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-36.2017 z dnia 18.04.2017
            Wyjaśnienia treści postępowania ofertowego
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-37.2017 z dnia 19.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-38.2017 z dnia 19.04.2017
            Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapytania ofertowego
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-39.2017 z dn. 20.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-40.2017 z dnia 21.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-41.2017 z dn. 24.04.2017
         Postępowanie ofertowe SAP.225-42.2017 z dn. 28.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-43.2017 z dnia 28.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-44.2017 z dnia 28.04.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-45.2017 z dnia 02.05.2017
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-46.2017 z dnia 05.05.2017 r.
            Wyjaśnienia treści zapytania oferowego
         Zapytanie ofertowe SAP.225-47.2017 z dnia 08.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-48.2017 z dnia19.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-49.2017 z dn. 22.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-50.2017 z dnia 23.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-51.2017 z dnia 26.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-52.2017 z dnia 30.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-53.2017 z dnia 31.05.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-54.2017 z dnia 06.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-55.2017 z dnia 06.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-56.2017 z dnia 09.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-57.2017 z dnia 19.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-58.2017 z dnia 23.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-59.2017 z dnia 23.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-60.2017 z dn. 26.06.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-61.2017 z dnia 05.07.2017
            Informacja o unieważnieniu postępowaniu
         Zapytanie ofertowe SAP.225-62.2017 z dnia 11.07.2017 r.
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-63.2017 z dnia 20.07.2017
            Informacja z otwracia ofert
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-64.2017 z dnia 10.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-65.2017 z dnia 10.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-66.2017 z dnia 17.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-67.2017 z dnia 18.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-68.2017 z dnia 21.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-69.2017
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-70.2017 z dn. 24.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-71.2017 z dnia 25.08.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-72.2017
            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zapytanie ofertowe SAP.225-73.2017 z dnia 14.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-74.2017 z dnia 21.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-75.2017 z dnia 22.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-76.2017 z dnia 22.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-77.2017 z dnia 26.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-78.2017 z dnia 27.09.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-79.2017 z dnia 17.10.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-80.2017 z dnia 23.10.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-81.2017 z dnia 27.10.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-82.2017 z dnia 03.11.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-83.2017 z dnia 20.11.2017
         Zapytanie ofertowe SAP.225-84.2017 z dnia 20.11.2017
   DIALOG TECHNICZNY
   OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
      Dzierżawa pomieszczeń
      Ogłoszenie o przetragu - dzierżawa pomieszczeń nr SAE.213-1.2017 z dnia 07.04.2017 - ogłoszenie niekatualne
      Ogłoszenie o przetagu - dzierżawa pomieszczeń nr SAE.213-2.2017 z dnia 22.05.2017 - Ogłoszenie nieaktualne
      Ogłoszenie o przetagu - dzierżawa pomieszczeń nr SAE.213-3.2017 z dnia 31.05.2017 ogłoszenie nieaktualne
      OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr SAE.213-4.2017 z dn. 23.06.2017 ogłoszenie nieaktualne
         Formularz ofertowy
         Wzór umowy
      Ogłoszenie o przetargu nr: SAE.213-5.2017 z dn. 09.10.2017 - ogłoszenie nieaktualne
      Ogłoszenie o przetargu nr: SAE.213-6.2017 z dn. 09.10.2017
   SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
      Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia warsztatu samochodowego - z dnia 09.10.2017
      Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia warsztatu samochodowego - z dnia 30.10.2017
   PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
      Rok 2017

OFERTY PRACY
   Nabór na stanowisko: Robotnik Gospodarczy

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
   POLSKA -LITWA

POMOCNE ADRESY
   POMOCNE ADRESY

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
   Redakcja BIP
   Dostęp do informacji publicznej
      Ponowne wykorzystywanie informacji
      Dostęp do informacji publicznej
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja

ARCHIWUM
corner   corner