logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących odział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Nabór na stanowisko: Kierowca-noszowy z dn. 07.09.2018
minus Nabór na stanowisko: Robotnik gospodarczy
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b

OGŁASZA KONKURS OFERT

Na podstawie art. 35 i 35a Ustawy z 30.08.1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej tekst jednolity (Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592)

 

I. Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla:

1) lekarzy, na usługi w zespołach ratownictwa medycznego w nagłych zagrożeniach zdrowotnych – zespoły: specjalistyczne ,,S”

2) lekarzy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Olsztynie  i w Dobrym Mieście

Okres związania umów: od momentu podpisania do 31.12.2013r.

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofertowe i wzór oświadczenia udostępnimy w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie  ul. Pstrowskiego 28b w godz. od 7.25 do 15-tej., na stronie internetowej www.bip.wspr.olsztyn.pl i na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej (www.wmil.olsztyn.pl).

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem ,,Konkurs ofert na usługi medyczne – lekarze zespół specjalistyczny ,,S”” lub ,,Konkurs ofert na usługi medyczne – lekarze  w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Olsztynie i w Dobrym Mieście” od dnia  01.06.2011r. do dnia 14.06.2011r. do godz. 15.00.  w Sekcji Kadrowo-Płacowej pok. 105. Szczegółowych informacji udziela Sekcja Kadrowo-Płacowa WSPR w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b tel. (089) 539-27-17.

Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienie konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie  z zasadami określonymi w Rozp. MZ i OS z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

O wyborze ofert zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie. Warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia  i założenie działalności gospodarczej.

 

Nazwa dokumentu: Konurs ofert 2011/4
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2011-06-01 08:27:34
Data udostępnienia informacji: 2011-06-01 08:27:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-01 08:31:46

Wersja do wydruku...

corner   corner