logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 492576-2012 z dnia 2012-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest instalacja nowych linii telefonicznych PSTN wraz z świadczeniem usług telekomunikacyjnych (po jednej w każdej lokalizacji) oraz umożliwienie podłączenie na tej linii aparatu telefonicznego do połączeń z...
Termin składania ofert: 2012-12-13


 

Numer ogłoszenia: 499728 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 492576 - 2012 data 05.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, fax. 089 5392710.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest instalacja nowych linii telefonicznych PSTN wraz z świadczeniem usług telekomunikacyjnych (po jednej w każdej lokalizacji) oraz umożliwienie podłączenie na tej linii aparatu telefonicznego do połączeń z numerami alarmowymi, przy czym inne połączenia będą zablokowane. Łącza telefoniczne muszą zapewniać możliwość podłączenia w przyszłości łącza DSL. L.P. Lokalizacja 1 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 25; 2 19-400 Olecko, ul. gołdapska 1 3 14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16 4 14-520 Pieniężno ul Dworcowa 17B 5 12-220 Ruciane Nida ul. Gałczyńskiego 2 6 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 1 WYMAGANIA W ZAKRESIE WDROŻENIA 1. Cena w ofercie Wykonawcy nie może być wyższa niż w aktualnej na dzień złożenia oferty promocji usług danego Wykonawcy. 2. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o planowanych przerwach w dostępie do usług - z odpowiednim wyprzedzeniem, informując jednocześnie o przewidywanym czasie przywrócenia funkcjonowania usług. 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość telefonicznego dokonywania zgłoszeń serwisowych 24 godziny na dobę. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian wskazanych lokalizacji (jeśli w nowej lokalizacji Wykonawca będzie dysponował możliwościami technicznymi świadczenia usług) lub rezygnacji z wybranych usług, które będą przedmiotem zawartej umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 5. Wykonawca będzie fakturował usługi zbiorczo na jednym dokumencie zawierającym specyfikację usług. 6. Wymagany - preferowany termin uruchomienia usług do 28 grudnia 2012 r.
  • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest instalacja nowych linii telefonicznych PSTN wraz z świadczeniem usług telekomunikacyjnych (po jednej w każdej lokalizacji) oraz umożliwienie podłączenie na tej linii aparatu telefonicznego do połączeń z numerami alarmowymi, przy czym inne połączenia będą zablokowane. Łącza telefoniczne muszą zapewniać możliwość podłączenia w przyszłości łącza DSL. L.P. Lokalizacja 1 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 25; 2 19-400 Olecko, ul. gołdapska 1 3 14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16, 5 12-220 Ruciane Nida ul. Gałczyńskiego 2, 6 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 1 WYMAGANIA W ZAKRESIE WDROŻENIA 1. Cena w ofercie Wykonawcy nie może być wyższa niż w aktualnej na dzień złożenia oferty promocji usług danego Wykonawcy. 2. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o planowanych przerwach w dostępie do usług - z odpowiednim wyprzedzeniem, informując jednocześnie o przewidywanym czasie przywrócenia funkcjonowania usług. 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość telefonicznego dokonywania zgłoszeń serwisowych 24 godziny na dobę. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian wskazanych lokalizacji (jeśli w nowej lokalizacji Wykonawca będzie dysponował możliwościami technicznymi świadczenia usług) lub rezygnacji z wybranych usług, które będą przedmiotem zawartej umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 5. Wykonawca będzie fakturował usługi zbiorczo na jednym dokumencie zawierającym specyfikację usług. 6. Wymagany - preferowany termin uruchomienia usług do 28 grudnia 2012 r.

 

 

Nazwa dokumentu: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-12-10 12:10:24
Data udostępnienia informacji: 2012-12-10 12:10:24
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-10 12:11:02

Wersja do wydruku...

corner   corner