logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 70825-2013 z dnia 2013-05-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
1. Zapewnienie usługi cateringowej w 2 turach: I tura dla maksymalnie 77 osób wraz z wydawaniem posiłków na świeżym powietrzu; II tura dla maksymalnie 80 osób wraz ze stołem szwedzkim. Usługa będzie realizowana w ramach projektu LT-PL139...
Termin składania ofert: 2013-05-21


Olsztyn: ZP24/2013 Usługa cateringowa
Numer ogłoszenia: 98249 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70825 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP24/2013 Usługa cateringowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zapewnienie usługi cateringowej w 2 turach: I tura dla maksymalnie 77 osób wraz z wydawaniem posiłków na świeżym powietrzu; II tura dla maksymalnie 80 osób wraz ze stołem szwedzkim. Usługa będzie realizowana w ramach projektu LT-PL139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu: 3 Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. 1.1. Usługa cateringowa świadczona będzie w dniu 05.06.2013 r., w 2 turach: I tura dla maksymalnie 77 osób, wydawanie posiłku na świeżym powietrzu; II tura dla maksymalnie 80 osób, szwedzki stół, w pomieszczeniu WSPR w Olsztynie. Miejsce świadczenia usługi: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B. Godziny podania posiłków oraz ilość osób dla poszczególnych tur Zamawiający przekaże wykonawcy min. 3 dni przed realizacją usługi. I tura menu: (posiłki wydawane będą na świeżym powietrzu); ilości podane dla 1 osoby Strogonoff - 500 gram/os Strogonoff musi być podawany z pojemnika zbiorczego utrzymującego ciepło Pieczywo - 2 bułki o gramaturze minimum 50 g każda Herbata (0,5 l na os), cukier w saszetkach 5 g/os Herbata musi być podawana z pojemnika zbiorczego utrzymującym ciepło 2 wody mineralnej o pojemności 0,5 l (niegazowana) Wykonawca zapewni obsługę, naczynia jednorazowe, sztućce, kubki do gorących napoi (Zamawiający wymaga zapewnienia większej ilości naczyń niezbędnych do podania posiłku tj. min. 110), stoły z białymi obrusami, worki na śmieci i ich wywóz. Zamawiający udostępni Wykonawcy namiot o wymiarach około 3 / 4 m. II tura menu: (posiłki wydawane w pomieszczeniu WSPR); ilości podane dla 1 osoby: Dania na gorąco: a) Pieczona kaczka z sosem wiśniowym b) Grillowane filety z kurczaka z pomidorem i bakłażanem c) Łosoś zapiekany z warzywami i mozzarellą Łącznie dania z pkt a), b) oraz c) gramatura minimum 210 g/os d) Ziemniaki opiekane w ziołach e) Kopytka zasmażane Łącznie dania z pkt d) oraz e) gramatura minimum 150 g/os g) Surówka z marchwi i ananasa h) Surówka z białej kapusty z pestkami dyni Łącznie dania z pkt g) oraz h) gramatura minimum 150 g/os Ciasta łącznie min.200 g/osobę (ciasta), napoje: a) Rogaliki z marmoladą, b) Szarlotka, Łącznie dania z pkt a) oraz b) muszą być o gramaturze minimum 200 g Napoje Kompot minimum 150 ml/osobę, Serwis kawowy: herbata czarna, cytryna w plastrach, kawa, cukier w saszetkach 5 g/os, mleczko; min. 250 ml/osobę herbaty i 250 ml/osobę kawy Zamawiający wymaga zapewnienia: a) pełnego serwisu kelnerskiego wraz z obsługą, przygotowania stołu szwedzkiego na dania gorące, napoje gorące w pojemnikach zbiorczych zapewniających utrzymanie ciepła. Wykonawca musi zapewnić także: stoły z białymi obrusami (obrusy materiałowe) w ilości pozwalającej ustawienie wszystkich potraw, naczyń szklanych, przedłużacze, worki na śmieci i ich wywóz. b) przestrzegania przepisów prawnych oraz sanitarnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych, c) dostarczania posiłków oraz przygotowania ich serwisu oraz ustawienie stołów wraz z zastawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 60 min. przed rozpoczęciem d) Wykonawca zapewni zastawę stołową: naczynia ceramiczne lub porcelanowe, sztućce metalowe, szklanki do kompotu, filiżanki do kawy i herbaty - szklane bądź porcelanowe; serwetki papierowe i materiałowe e) świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów, spełniających normy jakości produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia, w opakowaniach posiadających stosowne atesty. 1.2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 do SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Usługa będzie realizowana w ramach projektu LT-PL139 pt. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach Celu: 3 Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Jumar Catering Wojciech Olszewski, ul. Dębowa 18, 11-010 Łęgajny, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4629,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3552,11

  • Oferta z najniższą ceną: 3552,11 / Oferta z najwyższą ceną: 6076,00

  • Waluta: PLN.

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-06-04 08:51:58
Data udostępnienia informacji: 2013-06-04 08:51:58
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-04 08:52:52

Wersja do wydruku...

corner   corner