logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

Olsztyn, 10.09.2013r.

Forma przekazania:

1. Strona internetowa

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego ZP45/2013
Dostawa miału węglowego IIA klasy 22/12/08 w ilości 600 Mg na sezon grzewczy 2013/2014

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta nr 6:

Przedsiębiorstwo Usługowe AGMAR

Mariusz Forfa

Ul. Wiśniowa 6

11-034 Stawiguda

Uzasadnienie wyboru:  Oferta uzyskała 100 pkt., według kryteriów określonych w SIWZ ZP45/2013 – cena realizacji zamówienia, znaczenie 100 pkt., czyli jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

3. Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Oferta nr 1:

P.H.U. Kazimierz Florczyk

Ul. Polna 16, 18-500 Kolno

 

Oferta nr 1:

P.H.U. Kazimierz Florczyk

Ul. Polna 16, 18-500 Kolno

79,94 pkt.

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Kazimierz Przestrzelski

Ul. Jagiełły 9, 11-015 Olsztynek

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Kazimierz Przestrzelski

ul. Jagiełły 9, 11-015 Olsztynek

91,22 pkt.

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSLIS Henryk Lis

ul. Wolności 21, 42-672 Wieszowa

 

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSLIS Henryk Lis

ul. Wolności 21, 4-672 Wieszowa

94,17 pkt.

Oferta nr 4:

Składnica Artykułów Masowych WĘGLOPASZ spółka Jawna

Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko, Żołędowo

 

Oferta nr 4:

Składnica Artykułów Masowych WĘGLOPASZ spółka Jawna

Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

Ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko, Żołędowo

88,44 pkt.

Oferta nr 5:

WARMIAK

Sarnowo 5, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

Oferta nr 5:

WARMIAK

Sarnowo 5, 11-100 Lidzbark Warmiński

87,38 pkt.

Oferta nr 6:

Przedsiębiorstwo Usługowe AGMAR Mariusz Forfa

ul. Wiśniowa 6, 11-034 Stawiguda

 

Oferta nr 6:

Przedsiębiorstwo Usługowe AGMAR Mariusz Forfa

ul. Wiśniowa 6, 11-034 Stawiguda

-100pkt.

Oferta nr 7:

WĘGLOPOL Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 2a

11-200 Bartoszyce

 

Oferta nr 8

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-WIN Dr Ryszard Krzykowski

Wola Kałkowa 29, 99-311 Bedlno

 

Oferta nr 8

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-WIN Dr Ryszard Krzykowski

Wola Kałkowa 29, 99-311 Bedlno

- 92,38 pkt.

4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 w przedmiotowym postępowaniu wykluczono ofertę Wykonawcy: Węglopol Sp. z o.o. (Oferta nr 7) z uwagi na fakt, iż Wykonawca wniósł wadium po upływie terminu składania ofert.

5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 5 odrzucono ofertę Wykonawcy:  Węglopol Sp. z o.o. (Oferta nr 7) z uwagi na fakt, iż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego
z udziału w postępowaniu

6. Zamawiający zawrze zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowę z wybranym Wykonawcą 5 dni liczonych po dniu wysłana niniejszego zawiadomienia.

 

Nazwa dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2013-09-10 09:28:02
Data udostępnienia informacji: 2013-09-10 09:28:02
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-10 09:34:24

Wersja do wydruku...

corner   corner