logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
minus ORGANIZACJA
   minus Forma prawna
   minus Statut
   minus Regulamin Organizacyjny
   minus Regulamin wynagradzania
   minus Regulamin pracy
   minus Regulamin udzielania świadczeń socjalnych
   minus Kodeks etyczny
   minus Zarządzenie ocena pracownicza
   minus Regulamin korzystania z myjni samoobsługowej
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


INFORMACJE PODSTAWOWE > ORGANIZACJA > Forma prawna

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie jest samodzielnym publicznym  zakładem opieki zdrowotnej (sp zoz), wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej  pod   numerem   księgi  28-00382.
Organem  założycielskim  WSPR  jest   Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego-rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS:0000021823
NIP:                739-29-72-605
REGON:         511332933
 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  działa na podstawie:
1.ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity:
Dz. U. 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) i przepisów wydanych na mocy jej delegacji,
2.ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135),
3. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006, Nr 191 poz 1410)
4.Kodeksu Cywilnego,
5.ustawy z 29 sierpnia1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591, z późn. zm.),
6. ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z późn. zm.),
7. Statutu WSPR z 28 stycznia 2005 r. z późn. zm.
8. innych ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów wydanych na ich podstawie.

      

 

Nazwa dokumentu: Forma prawna
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Myszkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2009-04-26 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-04-26 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-26 08:27:39

Wersja do wydruku...

corner   corner