logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


                                                                                                              Olsztyn, 04.03.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. ZP12/2014 tj. „Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i egzaminu zaliczającego,
w ramach organizowanych kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych, warsztatów szkoleniowych i seminariów
dla kadr medycznych, kursów pierwszej pomocy medycznej, kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”

 

I Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia w poszczególnych częściach najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Oferta nr 1:

Usługi Medyczne

Ireneusz Wiktorzak

ul. Akacjowa 38

14-300 Morąg

 

z powyższego wynika następujący ranking ofert:

 

Oferta nr 1:

Usługi Medyczne

Ireneusz Wiktorzak

ul. Akacjowa 38

14-300 Morąg

  • 100 pkt.

 

II Uzasadnienie wyboru:

2.1. Oferta Wykonawcy Usługi Medyczne Ireneusz Wiktorzak uzyskała według kryteriów określonych w SIWZ ZP12/2014 – cena realizacji zamówienia, znaczenie 100 pkt., czyli jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans;

2.2. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

 

III Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

V Zamawiający zawrze zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowę z wybranym Wykonawcą po dniu przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nazwa dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Skrócony opis: z dnia 04.03.2014
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2014-03-04 11:47:13
Data udostępnienia informacji: 2014-03-04 11:47:13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-04 11:47:44

Wersja do wydruku...

corner   corner