logo
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących odział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Nabór na stanowisko: Kierowca-noszowy z dn. 07.09.2018
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


INFORMACJE PODSTAWOWE > ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
prowadzi następujące archiwa, rejestry i ewidencje:

1. Archiwum medyczne
2. Archiwum kadrowo-płacowe
3. Archiwum księgowe
4. Rejestr skarg i wniosków
5. Rejestr zarządzeń Dyrektora WSPR
6. Rejestr doręczanej i wysłanej korespondencji
7. Ewidencja środków trwałych
 
Archiwum medyczne prowadzi Dział Statystyki. Zasady udostępniania jego zbiorów oraz czas ich przechowywania określają Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz.U.z 2006.Nr247,poz.1819)  oraz procedury obowiązujące w zakładzie.
 
Archiwum kadrowo-płacowe prowadzi Dział ds. Pracowniczych. Zasady udostępniania jego zbiorów oaz czas ich przechowywania określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych(Dz.U.02.167.1375).
 
Archiwum księgowe prowadzi Dział Ekonomiczno-finansowy. Zasady udostępniania jego zbiorów oraz czas ich przechowywania określa Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 t.j.).
 
 

: WSPR
: Olga Wilińska Plichta
: Marek Myszkowski
: Administrator
: 2007-02-21 09:29:12

...

corner   corner