logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

Nr SAE.213-1.2017

z dnia 07.04.2017

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ogłasza w dniu 10.04.2017 r. przetarg pisemny nieograniczony  (zbieranie pisemnych ofert )  na najem :

 

  1.pomieszczenia magazynowego PH1 o łącznej powierzchni 142 m2, składającego
się z trzech pomieszczeń:

1) o powierzchni 94 m2,

2) o powierzchni 16 m2

3) o powierzchni 32 m2

 

Pomieszczenia zlokalizowane jest w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b. 

 

Oferta  powinna  zawierać cenę  miesięcznego czynszu  najmu za  1m² powierzchni wynajmu 3 pomieszczeń magazynowych łącznie.

 

Minimalna oferowana stawka netto: 12,00 zł za 1 m2

 

Wynajmujący  do ceny najmu  będzie doliczał  opłatę za podatek od nieruchomości i opłaty za energię elektryczną, ciepło, wodę i ścieki oraz odpady komunalne.

 

Pomieszczenia można oglądać w dni robocze w godz. 800 – 1400    po uprzednim  uzgodnieniu terminu  -  tel.  89 538 37 22.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w formie skanu sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy Formularz musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Oferty należy przesłać w formie skanu na adres mailowy a.mrozowski@wspr.olsztyn.pl  w terminie do 13.04.2017 r.  do godziny 14 00  

W tytule wiadomości należy  podać: Przetarg SAE.213-1.2017

 

Otwarcie ofert nastąpi   o godz.1430   dnia 13.04.2017 r.    

 

O wynikach przetargu organizator  przetargu zawiadomi oferentów  drogą mailową. Informacja zostanie wysłana  na adres mailowy wskazany  w formularzu ofertowym  do dnia  14.04.2017 r.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.03.2018 r.

            

  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zatwierdzam,

Marek Myszkowski

Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

w Olsztynie

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do ogłoszenia SAE.213-1.2017

Załącznik nr 2 Wzór umowy

 


 

 

Załączniki do pobrania: 2017-04-07 12:58:40 - zał.1 formularz ofertowy (87.27 kB)
2017-04-07 12:59:04 - Zał. 2 - wzór umowy (63.58 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetragu - dzierżawa pomieszczeń nr SAE.213-1.2017 z dnia 07.04.2017 - ogłoszenie niekatualne
Skrócony opis: Przetarg nieograniczony na najem pomieszczenia magazynowego PH1 o łącznej powierzchni 142m2
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Kalińska
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 12:49:46
Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 12:49:46
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-19 14:42:52

Wersja do wydruku...

corner   corner