logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego należy prowadzenie całości spraw związanych z księgowością finansową, majątkową i kosztów, ogólną, planowaniem i analizami ekonomicznymi i zarządzaniem finansami . W szczególności najważniejsze sprawy prowadzone to:
I. w zakresie księgowości finansowej:
1. przyjmowanie dowodów finansowo-księgowych zewnętrznych i wewnętrznych,    w tym faktur lub zestawień oraz ich ewidencja,
2.uzgadnianie sald rozrachunków,
3. nadzór nad windykacją należności,
4. inicjowanie zmian w zakresie windykacji i kontroli stanu należności,
II. w zakresie księgowości majątkowej i kosztów:
1. kontrola dokumentów kosztowych pod względem formalnym,
2. sporządzanie dokumentów kosztowych, które nie wynikają z zakresu innych komórek organizacyjnych WSPR,
3. dekretacja i ewidencja dokumentów kosztowych,
4. analiza i uzgadnianie kont kosztowych,
5. opracowywanie danych do sprawozdań i sporządzanie sprawozdań w zakresie kosztów,
6 przygotowywanie danych kosztowych do sprawozdań finansowych,
7. sporządzanie planów amortyzacji majątku,
8. kontrola dokumentów majątkowych pod względem formalnym,
9. ewidencja, dekretacja i obsługa dokumentów majątkowych,
10. analiza i uzgadnianie ilościowe majątku,
11. opracowywanie danych do sprawozdań oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie majątku,
12. przygotowywanie danych majątkowych do sprawozdań finansowych,
13. ewidencjonowanie i przechowywanie oryginałów umów,
III. w zakresie księgowości ogólnej:
1.ewidencja księgowa,
2. sprawozdania finansowe,
3. analizy aktywów i pasywów,
4.ustalanie kont księgowych,
5. ustalanie wartościowe różnic inwentaryzacyjnych w majątku WSPR,
6. księgowość inwestycyjna,
7. zabezpieczenie dokumentów księgowych,
IV. w zakresie planowania i analiz ekonomicznych:
1. plany i analizy ekonomiczne WSPR,
2. monitorowanie przychodów, kosztów i wyników działalności WSPR,
3. rozwój systemu ekonomicznego WSPR,
4.monitorowanie rozliczeń związanych z realizacją umów,
5. opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
6. wykonywanie analiz ekonomicznych na potrzeby Dyrektora i innych pionów,
7. ocena ekonomiczna planów rozwojowych WSPR,
V. w zakresie zarządzania finansami:
1. gospodarowanie zasobami pieniężnymi WSPR z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów finansowych,
2. sporządzanie i kontrola planu finansowego,
3. sporządzanie i kontrola planu zamówień publicznych,
4. budżetowanie działalności komórek organizacyjnych,
5.współtworzenie umów z bankami.
 

Nazwa dokumentu: Dział Finansowo Księgowy
Podmiot udostępniający: Aministrator
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2006-05-23 07:37:41
Data udostępnienia informacji: 2006-05-23 07:37:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-14 20:04:40

Wersja do wydruku...

corner   corner