logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

Działem Usług Transportowych kieruje Kierownik Działu Usług  Transportowych,  który podlega bezpośrednio Dyrektorowi WSPR. Dział wykonuje usługi transportu  sanitarnego oraz usługi transportu ciężarowego i osobowego.
1. Do struktury Działu Usług Transportowych należy:
    a) Dyspozytornia
    b) Zespoły Transportu Sanitarnego
2. Do zakresu działania działu transportu należy w szczególności:
1) organizacja zleconych i przyjętych zadań transportowych,
2) ustalanie zadań dla kierowców i sanitariuszy,
3) interweniowanie w wypadku zakłóceń w realizacji zadań przewozowych oraz współpraca  usługobiorcami,
4) nadzór nad wykonaniem zadań transportowych, wynikających z przyjętych zleceń,
5) realizacja zasad racjonalnej eksploatacji taboru samochodowego,
6) wykonywanie obsługi codziennej pojazdów przed wyjazdem do pracy i po powrocie z pracy,
7) garażowanie pojazdów w garażu podległym kierownikowi działu transportu, 8) przestrzeganie terminowego wykonywania okresowej obsługi technicznej pojazdów zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie normami,
9) dokonywanie kontroli sprawności służbowej podległego personelu (stan trzeźwości, kwalifikacje, uprawnienia, stopień zmęczenia itp.),
10) dokonywanie bieżącej kontroli stanu technicznego pojazdów samochodowych,
11) wystawianie, wydawanie i odbiór dokumentów przewozowych i eksploatacyjnych,
12) weryfikacja dokumentacji dotyczącej pracy wykonywanej przez kierowców i sanitariuszy,
13) fakturowanie zrealizowanych usług transportowych,
14) prowadzenie książek dyspozytorskich,
15) sporządzanie grafików służb,
16) sporządzanie grafików okresowych obsług technicznych pojazdów
17) w ramach 24-godzinej pracy dyspozytorni kierowanie działalnością WSPR, podejmowanie decyzji administracyjnych oraz ochrona mienia w godzinach poza normalnymi godzinami pracy,
18) rozliczanie czasu pracy kierowców oraz zużycia paliwa  na podstawie kart wyjazdowych
19) rozliczanie zużycia paliwa karetek S i P,
20) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i likwidacją szkód komunikacyjnych.

 

Nazwa dokumentu: Dział Usług Transportowych
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Myszkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2006-05-23 07:41:23
Data udostępnienia informacji: 2009-02-11 20:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-14 20:10:46

Wersja do wydruku...

corner   corner