logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Olsztyn, 19.01.2018 r.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

 Dyspozytor medyczny

umowa o pracę

wymiar etatu: ¾

 1. WYMAGANIA FORMALNE:
 • Wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,
 • Posiadający co najmniej 5 letni staż pracy w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnym  oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub izbie przyjęć szpitala,
 • Posiadający wpis do książeczki doskonalenia zawodowego o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego ( dotyczy ratowników medycznych, a także osób, które już pracowały jako dyspozytor medyczny , z wyjątkiem tych, którzy przed 1 stycznia 2018 roku nie ukończyli pierwszego okresu edukacyjnego ratownika medycznego i/lub dyspozytora),
 • Posiadający  pełną  zdolność  do czynności prawnych.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
  • Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy dyspozytora medycznego

 

 1.  WARUNKI PRACY I PŁACY:
  • rodzaj umowy − umowa o pracę na czas określony (minimum rok),
  • wymiar czasu pracy – ¾  etatu,
  • miejsce pracy – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Pstrowskiego 28B, 10 -602 Olsztyn, Centralna Dyspozytornia Medyczna
  • godziny pracy- praca w systemie równoważnym.

 

 1. OFERUJEMY:
  • stabilne zatrudnienie,
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
  • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
  • możliwość rozwoju zawodowego.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • list motywacyjny,
  • cv - curriculum vitae,
  • oświadczenie o niekaralności ( za przestępstwa umyślne),
  • kserokopia świadectwa pracy potwierdzającego 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku dyspozytor medyczny,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie, Pstrowskiego 28B, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 •  ratownik medyczny:
 • kopia dyplomu ukończenia szkoły policealnej lub studiów licencjackich w zawodzie ratownika medycznego,
 • wpis do książeczki doskonalenia zawodowego o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego  (dotyczy ratowników medycznych, a także osób, które już pracowały jako dyspozytor medyczny,               z wyjątkiem tych, którzy przed 1 stycznia 2018 roku nie ukończyli pierwszego okresu edukacyjnego ratownika medycznego i/lub dyspozytora),
 •   pielęgniarka  systemu:
 • kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych w zawodzie pielęgniarki,
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • dyplom ukończonej specjalizacji i/lub zaświadczenie o rozpoczęciu specjalizacji dla pielęgniarki systemu,
 • książeczka doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego (jeżeli dotyczy).

 

 1. ZAKRES ZADAŃ NA OFEROWANYM STANOWISKU:

Przyjmowanie zgłoszeń na numery alarmowe, dysponowanie i koordynowanie pracą zespołów ratownictwa medycznego oraz nadzór nad pracą dyspozytorów medycznych.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,
ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn (w sekretariacie) lub  przesłać pocztą  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2018 r. do godz. 15.00 z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: dyspozytor medyczny”.

 O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. W ramach postepowania odbędzie się ocena predyspozycji zawodowych, dokonana przez psychologa( nie dotyczy osób, które były zatrudnione w WSPR Olsztyn na stanowisku dyspozytora medycznego).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej bip WSPR: pogotowie.olsztyn.sisco.info

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Nazwa dokumentu: Nabór na stanowisko: Dyspozytor medyczny
Skrócony opis: z dnia 19.01.2018 r.
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Idzkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Idzkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 09:50:03
Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 09:50:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-19 09:57:19

Wersja do wydruku...

corner   corner