logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus KONTAKT
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ / OPINIE
minus Formularz - zabezpieczenie medyczne imprezy/transportu sanitarnego
minus Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
minus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
   minus OGŁOSZENIA 2019
      minus Przetarg pisemny na wynajem hali garażowej - lokalizacja Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B z dnia. 29.03.2019
      minus Przetarg pisemny na wynajem hali garażowej - lokalizacja Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B z dnia. 09.05.2019
      minus Przetarg pisemny na wynajem hali garażowej - lokalizacja Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B z dnia. 19.06.2019
      minus Przetarg pisemny na wynajem hali warsztatowej z wyposażeniem - lokalizacja Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B z dnia. 28.06.2019
      minus Przetarg pisemny na wynajem hali garażowej - lokalizacja Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B z dnia. 12.07.2019
      minus Przetarg pisemny na wynajem hali garażowej - lokalizacja Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B z dnia. 25.07.2019
      minus Przetarg pisemny na wynajem hali garażowej - lokalizacja Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B z dnia. 02.09.2019
      minus Przetarg pisemny na wynajem hali warsztatowej - lokalizacja Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B z dnia. 02.09.2019
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
 OFERTY PRACY
minus obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
minus Internetowe Konto Pacjenta
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


OGŁOSZENIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28 B,  10-602 Olsztyn

            

    zaprasza do udziału w przetargu pisemnym na wynajem hali warsztatowej
z wyposażeniem do prowadzenie zakładu usług naprawy pojazdów znajdującej się w
siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 B. 

 

 1. Pomieszczenie hali warsztatowej o powierzchni 396,17 m2. Szczegółowy opis przedmiotu wynajmu, warunków i zakres zamówienia zawarty jest w specyfikacji szczegółowych warunków przetargu, zwany dalej „specyfikacją”.
 2. Umowa może być zawarta na okres maksymalny 3 lat, przedłużenie aneksem za zgodą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 3. Podstawowym warunkiem wynajmu jest prowadzenie zakładu usług naprawy pojazdów, nieuciążliwej działalności gospodarczej ze względu na bliskie sąsiedztwo budynku biurowego.
 4. Wynajmujący za najkorzystniejszą uzna umowę, która spełnia warunek pkt 3 oraz oferuję najwyższą cenę (wartość netto) za miesięczny wynajem hali garażowej.
 5. Wynajmujący informuje, że szczegóły przetargu znajdują się na stronie internetowej http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/ zakładka zamówienia publiczne
  i ogłoszenia/ogłoszenia wynajem pomieszczeń/ogłoszone w 2019 r. Na stronie znajduje się pełna treść przetargu, specyfikacja warunków przetargu wraz z wzorami załączników.
 6. Oferty oznaczone i zabezpieczone w sposób określony w specyfikacji należy składać
  w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
  ul. Pstrowskiego 28 B do dnia 05.07.2019 r. godz. 1000.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2019 r. godz. o godz. 1030 w pokoju Sekcji Administracyjno-Eksploatacyjnej.
 7. Informacji o przetargu, specyfikację, druki oraz informacje o przedmiocie najmu przedmiocie najmu, w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
  ul. Pstrowskiego 28 B w pomieszczeniach Sekcji Administracyjno-Eksploatacyjnej
  tel. 89/537 38 22 w godz. od 800 do 1400 w dni robocze. Halę garażową można oglądać po uprzednim umówieniu się.
 8. WSPR w Olsztynie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania ofert lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

                    Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

                          w Olsztynie

       /-/ Marek Myszkowski

Załączniki do pobrania: 2019-06-28 13:38:08 - Specyfikacja warunków przetargu (85.48 kB)
2019-06-28 13:38:30 - formularz ofertowy (16.93 kB)
2019-06-28 13:30:26 - wzór umowy (62.39 kB)
2019-06-28 13:30:57 - Wykaz pomieszczeń (12.39 kB)
2019-06-28 13:31:16 - Wykaz urządzeń i narzędzi (12.72 kB)
2019-06-28 13:31:36 - Warsztat rysunek (217.06 kB)
2019-06-28 13:32:07 - Zdjęcia warsztatu (2.30 MB)
2019-06-28 13:32:28 - Klauzula informacyjna (51.71 kB)

Ilość odwiedzin: 1349
Nazwa dokumentu: Przetarg pisemny na wynajem hali warsztatowej z wyposażeniem - lokalizacja Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B z dnia. 28.06.2019
Skrócony opis: Przetarg pisemny na wynajem hali warsztatowej z wyposażeniem - lokalizacja Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B o powierzchni 396,17 m2
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Kalińska
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Kierzkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Kalińska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-28 13:26:17
Data udostępnienia informacji: 2019-06-28 13:26:17
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-28 13:40:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner